Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av Krister Jakobsson
lördag 2005-10-22, 18:52

Cyklade en tur från Hertsön till Likskär - Björkön i morse. En TRETÅIG HACKSPETT vid Modellflygfältet. 1 SNÖSPARV höll till vid Likskärsbanken och såg också 7 sträckande ex på Granön. Vid Tallholmen på Björkön 2 TOFSMESAR i en mesflock och 1 GRÅSPETT som både varnade och visade sig fint. 1 Ad HAVSÖRN ute till havs. På eftermiddagen ner till Vämeverket. Ca 200 BLÄSAND,160 STORSKRAK och 200 SALSKRAK. SJÖORREN var också kvar. Såg även mycket EKORRE under cykelturen (14 st) samt hittade ett ovanligt gräs vid modellflygfältet (Ekorrkorn)


Insänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
lördag 2005-10-22, 18:16

Tog en e m-tur i Piteå med omnejd, kl 14.30-16.45.
Nämnas kan 9 sydsträckande SJÖORRAR vid Pitsund. Åt samma håll flög 50 STORSKRAKAR, medan ca 200 SIDENSVANSAR och 80 BJÖRKTRASTAR valde motsatt riktning.
I Södra hamnen, Piteå C, rastade 2 VINTERHÄMPLINGAR. Denna lokal torde tillhöra de säkraste, i Norrbotten, att finna arten på, såväl vår som höst. 30 SÅNGSVANAR och 8 BLÄSÄNDER fanns på samma lokal.
Fick idag mail från Andreas Livbom, som nu ochså fått se Dvärgspoven på södra Öland.
/Staffan


Insänt av Rolf G Gustafsson
lördag 2005-10-22, 16:10
Webbadress: http://hem.passagen.se/caprimulgus/index.htm

STRIPGÅS 2 ad, Råbäcken, Boden. Se min hemsida för bilder.


Insänt av Rolf G Gustafsson
fredag 2005-10-21, 17:22
Webbadress: http://www.sofnet.org/apps/nyheter/las_mer.asp?NewsID=1501

För att just förekomma det som Mattias och Staffan nämner lade jag in detta inlägg (som hör upprepas) på NOF-Forum den 18.10.

Fjäderfäinfluensa
Angående Björn Olsens intresanta artikel i Vår Fågelvärld nr 6/2005 om "fjäderfäinfluensa" hänvisar jag till bifogade artikel på SOF: s hemsida.

Hoppas ni journalister som läser detta tar till er informationen.

MVH


Insänt av Staffan Sundin <Staffan.Sundin@nll.se>
fredag 2005-10-21, 16:21

Gott om SIDENSVANSAR nu! 500 ex idag på lunchen vid Furunäset och på väg in till Piteå C. Dessutom 5 st TALLBITAR utanför arbetsplatsen på Furunäset. Hoppas på tallbitsinvasion i höst/vinter!
Appropå Mattias inlägg tidigare... jag bara väntar mig en reaktion i media på flyttfåglarna och att man börjar "skylla" fågelinfluensan på dessa. Ännu har jag inte hört några sådana tendenser, men oroar mig tyvärr att så´na yttringar kan komma... och vad det skulle kunna medföra... huga...


Insänt av
fredag 2005-10-21, 07:06

Var till gräsörenbron i grå ca 14.

Såg en fjällvråk. "En sen ungfågel", tänkte jag. Men blev förvånad när jag konstaterade en adult hona!

Annars mycket glest mellan fåglarna.

Vad gäller influensa från aves kan jag se att man på nyheterna rapporterar om faran från vilda flyttfåglar. Men visar bilder från bl.a kolonin med gapnäbbsstorkar norr om Bangkok!

Mattias Nordlund, Luleå


Insänt av Mats Bergquist <mats.bergquist@home.se>
torsdag 2005-10-20, 18:59

Hej!

20.10 Så satt den då äntligen där, HÖKUGGLAN – på tomten i Övre Buddbyn, vilket innebär nytt tomtkryss, nummer 166. I början av året trodde jag det skulle bli magert med tomtkryssen, men hittills har jag prickat in nio nya under 2005. Man får glädjas åt det lilla i det antågande vintermörkret. Glädjande nog såg också grannen Per Nyström ”ukklan”, men han hade redan tomtkryssat gynnaren för något år sedan.

/Mats i ÖB (Paradise City)Insänt av Rolf G Gustafsson
torsdag 2005-10-20, 17:57

Cykeltur från Örnäset, Luleå till Gräsörenbron vid 15-tiden. Vid bron ses 2 sångsvanar. Ett dryga 100-tal sidensvansar ses på Hertsön. I Bredvikens vatten, söder om kyrkogården ligger bl a 70 salskrakar och 1 sjöorre. Tre björktrastar ses på Jägarstigen. Ganska magert i fågelväg alltså.


Insänt av Rolf G Gustafsson
torsdag 2005-10-20, 13:38

Dagens besök på Lövksatagrundet gav bl a en trumpetande domherre. 80 salskraker. 240 bläsänder. 21 gräsänder. 22 kanadagäss. 80 storskrakar. 2 bergfink. 1 bofink.


Insänt av Rolf G Gustafsson
onsdag 2005-10-19, 13:02

En kort tur ner på Lövskatagrundet i lätt regn gav inte mycket nu vid lunchtid. Salskrake 40 ex. Kanadagås 8 ex. Bläsand 110 ex.


Insänt av KristerJakobsson
onsdag 2005-10-19, 09:28

Åkte till Gräsören och Lövskär i går morse.1 KOLTRAST, 5 RÖDVINGETRASTAR, 8 VIGGAR, 1 JÄRNSPARV, 2 TRETÅIGA HACKSPETTAR (på udden längst ut vid hamnen)och 1 SKÄGGDOPPING vid Gräsören. I Lövskär 2 ungfåglar av SJÖORRE och 1 juv BERGAND. Dessutom en flock på 15 STARAR vid Värmeverket på eftermiddagen. I morse 4 SOTHÖNS i Mjölkuddstjärn och 4 SKÄGGDOPPINGAR, 1 BRUNAND och 4 SALSKRAKAR vid Notviken


Insänt av Peter Nilsson <peter@medit.se>
tisdag 2005-10-18, 16:56
Webbadress: http://www.cornix.se/desktop/

AMERIKANSK BLÄSAND kvar i Gammelstadsviken även TOFSMES (årskryss), JÄRPE och TRÄDKRYPARE på stigen till tornet.


Insänt av Rolf G Gustafsson
tisdag 2005-10-18, 15:07

Hej Bernt
Koltrasten är inte en vanlig fågel någonstans i Norrbottens län. Däremot är den talrikare längre söderut i landet.

I vårt län förekommer den mest i kustnära kommuner. Men sporadiskt finns den även under häckningstid så långt norrut som både i Gällivare och Kiruna kommuner.

Under höstarna brukar koltrasten ta sig till trädgårdar och fågelbord. Vissa indivder kan t o m övervintra. I dina trakter runt Tvärån ska den inte häcka enligt uppgift i litteraturen men ett och annat par gör det säkert. Du skriver själv att det är första gången du ser den vilktet tyder på att den är ovanlig där du bor. Så det är bara att glädjas åt din upptäckt.

MVH


Insänt av Bernt Nilsson <bernt.o.nilsson@telia.com>
tisdag 2005-10-18, 13:19

Hej.
Söndag den 16 okt.-05 såg jag för första gången en koltrast i Tvärån Överkalix. Jag är till åren kommen och har aldrig sett koltrasten i våra trakter tidigare. Hur långt norrut är den vanlig?
Hälsning
Bernt


Insänt av Rolf G Gustafsson
tisdag 2005-10-18, 12:05

Lövskatagrundet vid 11:30 idag. SALSKRAKE 154 ex.
STORSKRAKE 185 ex.
BLÄSAND 165 ex.
F ö se Svalan.


Insänt av Rolf G Gustafsson
tisdag 2005-10-18, 09:45

BWP (The Birds of Western Palearctic) skriver följande om skatans tidiga bobygge.

"nest-building may occur on mild days in late December though eggs not laid until late March (Birkhead 1991);"

BWP skriver också (fritt översatt). "Skatan kan uppehålla sig i sitt häckningsrevir året om om än ej nödvändigtvis. Dessutom kan paret hålla ihop även under icke häckningstid men även där är arten flexibel. Allt beror på revirets kvalite. Ortstroheten hos skatan är mycket hög. En del par i norra England stannade 4 år i samma revir, vilket var hela deras häckningsliv."

MVH


Insänt av Rolf G Gustafsson
tisdag 2005-10-18, 09:36

Erik Rosenberg skriver i sin förträffliga bok "Fåglar i Sverige" följande.

"I oktober syns ofta en skata dra pinnar och påbörja bo, men det stannar vid ansatsen. I januari eller februari sättes arbetet igång på allvar."

Så fenomenet är känt och även jag har iaktagit detta dock med långa perioder mellan, att skatan tycks vilja bygga bo redan i oktober. Men så är skatan mycket stationär.

MVH


Insänt av Staffan Matti <staffan.matti"skol.lulea.se>
tisdag 2005-10-18, 08:42

Vårkänslor?
Såg en skata flyga förbi med bomaterial i näbben i morse.Bobygge den här årstiden är väl synnerligen ovanligt Har aldrig sett det förut på hösten.


Insänt av Krister Jakobsson
måndag 2005-10-17, 16:01

En kort tur i morse till Gräsören gav 1 SPARVUGGLA, 3 RÖDVINGETRASTAR, KOLTRAST och ÄNGSPIPLÄRKA. Åkte vid lunch till Notviken och Avan/Sunderbyn. 1 VARFÅGEL, 2 BRUNÄNDER, 5 SKÄGGDOPPINGAR, 4 SOTHÖNS(Mjölkuddstjärn) och 10 SALSKRAKAR vid NOTVIKEN. I Avan/Sunderbyn 40 SÅNGSVAN, 160 KANADAGÄSS,2 HAVSTRUTAR, 1 KRICKA och 4-500 GRÄSAND/BLÄSAND i motljus


Insänt av Ulf P Eriksson <ulfpeson@bredband.net>
måndag 2005-10-17, 13:27

Nu har hösten kommit ordentligt bl.a till Gammelstadsviken, där jag endast observerade 55 STORSKRAKE, 9 SALSKRAKE, 35 BLÄSAND, trol var den Am BLÄSAND hanen där , men låg i så fall upp mot E 4: minst 50 m ifrån att kunna bestämmas säkert med min utrustning 30X 77 Tubkikare (för långt avstånd) 4 GRÄSAND och 2 KRICKA och några KNIPOR, de övr. sjöfåglarna har nog flyttat till älven! Vid min fågelmatning vid Hägnan var trängseln stor av TALGOXE, BLÅMES, SVARTMES, SKATA, NÖTSKRIKA!


  « Föregående 20       Nästa 20 »