Fågelobservationer

Välkommen till obs-sidan.

Skriv en egen observation

OBS! Ange inte exakt lokal för känsliga arter t.ex. rovfåglar och ugglor. Tänk på att även äggsamlare kan läsa det du skriver!

Sökning:


Insänt av Haparanda Sandskär Fågelstation <hapsand@gmail.com>
lördag 2015-09-19, 19:47


Hej på er!

Eftersom det inte gick att komma in på denna plats på nof.nu igår kväll, kommer här både fredag och lördag på Haparanda Sandskär:


Fredag den 18 september 2015:

Ringmärkning gick inte att genomföra denna fredag. Ön hemsöktes nämligen av en kombination av ösregn och hård sydostvind, som överskred kuling i byarna. Detta väder inleddes redan under gårdagen. Regnet började ösa ner under torsdag vid 19-tiden och sedan regnade det oavbrutet fram till ca 14:00 i dag, med varierande intensitet. Tidvis var det skurar av nästan tropisk karaktär! Sammanlagt har det regnat 50 mm under dessa dryga 20 timmar, medan temperaturen konstant har legat mellan 14-16 grader.

Det blev sålunda sovmorgon, fram till 07:30. Kändes härligt, eftersom vi sedan natten mot söndag har haft nätter som aldrig har varit längre än sex timmar, samtidigt som vi har gått mycket i terrängen vid märkplatserna och ute på ön. Vid 08:30 gick Per och undertecknad ut och trotsade regnet. Målet var Sydön och lite s.k. strandraggning. Under och efter den typ av väder som låg över ön, kan vad som helst i fågelväg tvingas rasta och söka skydd i strandområdena. Därför kändes det intressant att trotsa vädergudarna!

Vi gick en hel del kring Sydön och områdena i närheten. Under ca tre timmar fick vasskanterna och stränderna sitt, likaså skogsdungar och en del hedmarker. Sedan begav vi oss hemåt mot Kumpula by där behövlig stugvärme väntade, samt möjlighet att torka kläderna. Den tydligaste belöningen för denna förmiddag blev en dvärgbeckasin. Därutöver kunde noteras ett mycket högre antal simänder än under det förra dygnet. Torde röra sig om fåglar som sökt skydd undan vindar och regn, och nu gjorde bäst i att födosöka i relativt vindskyddade områden. När det gällde småfåglar noterades förvånansvärt stora antal ute på de kalaste områdena närmast vattnet: Ängspiplärkor, bo- och bergfinkar dominerade där.

Efter lunch- där Gördis levererade en kanonfin havtornskräm gjord på bär hon plockat på ön under torsdag förmiddag- blev det välbehövlig vila ett tag. Därefter en lika välbehövlig bastu, samt så småningom en god middag. Det låter som om mycket av våra tankar cirkulerar runt mat, men det var nog så enkelt att dagen blev en alldeles lämplig dag att viga åt att fylla batterierna med energi och samtidigt vila kroppen. I morgon blir det ju definitivt märkning och nya marscher i markerna, så det gäller att disponera loppet rätt!

Det ska f.ö. bli oerhört spännande att se hur det skiljer sig artmässigt i morgon, jämfört med tiden innan regnet och blåsten tog överhand. Den typ av väder vi har haft det senaste dygnet rör ALLTID om i grytan. Frågan är bara vilken skillnaden blir, rörande antal, arter och numerärer…

Hälsningar till er alla!/ Gördis, Per, Johan och (vid tangentbordet) Lars Sandberg.
----------------------------

Lördag den 19 september 2015:

Ringmärkningen denna dag gav 16 nymärkningar av 7 arter. Roligast av dessa var en videsparv. Inga kontroller gjordes denna lördag. Det var gott om fåglar i rörelse, men p.g.a. den relativt starka västvinden öppnade vi senare än vanligt och kunde dessutom bara ha ett fåtal nät öppna. Vi hoppas nu på morgondagen, när vinden ska ha avtagit påtagligt redan under tidiga morgontimmar. (F.ö. kanske en del redan har noterat att vi har stannat längre än vanligt. De starka vindarna den senaste tiden har omöjliggjort utfärd med båt, så vi blir kvar ett dygn längre än planerat.)

När det gäller observationer under dagen, var det väldigt tydligt att det successivt anrikades fåglar på Sydön, som sedan in i det längsta väjde för att ge sig ut över havet i den starka vind som rådde. Således noterades till slut bl.a. ca 250 ängspiplärkor på Sydön och dess närmsta omgivningar. Lövsångare, talgoxar, sävsparvar och grönsiskor trängdes med piplärkorna, ibland alldeles vid strandkanten, men väldigt få av dem valde alltså att dra vidare.

Roligaste sträckarna blev tre stycken bivråkar, som lämnade ön under dagen och drog ut över havet i sydlig/sydostlig riktning. Sannolikt är de bara en bråkdel av ett större rovfågelsträck i norra Bottenviken denna dag, då vindkantringen torde ha pressat iväg en större del av de rovfåglar som ännu fanns kvar i morse. Jag gissar att de finska sträcksiffrorna för dagen kommer att bekräfta detta.

Roligaste fältobsen totalt sett blev den taigasångare som Per och undertecknad hörde mellan märkplatsen och nätplatsen A2. Den hördes tiotalet gånger med kunde tyvärr inte ses. Därför går det inte att avgöra om det rörde sig om en av de tidigare märkta eller om det var en ny individ.

Åter efter ringmärkningen vidtog en del förberedelser för avfärd. Det som är gjort i dag har vi ju igen i morgon, då vi räknar med betydligt fler fåglar i näten än idag. Vi har dessutom hunnit med både tvätt av ett 50-tal fågelpåsar samt urstädning av märkstugan, vaskning där, mm. En del spaning från hamnen hanns med, liksom även lite mekande med tekniken i och kring märkarstugan så att stationen fortsatt har en trygg strömförsörjning. (När solen uteblir för länge laddar inte solcellerna tillräckligt och då behövs lite hjälp av ett bensindrivet elverk.) Per och Johan jobbade på bra med den saken!

Nu är det nästan mörkt ute. Vi siktar mot en tidig kväll så att vi kan lösa uppgifterna på ett bra sätt under morgondagen. Vad som händer då, återstår ännu att upptäcka… Spännande!

Hälsningar till er alla!/ Gördis, Per, Johan och (vid tangentbordet) Lars Sandberg.


Insänt av HSFS-personalen <hapsand@gmail.com>
fredag 2015-09-18, 08:57

Torsdag den 17 september 2015

Ringmärkningen denna dag gav 65 nymärkningar av 14 arter. Dessutom gjordes elva kontroller av tidigare märkta fåglar. När jag igår skrev att det skulle kunna bli bra märkning idag, var det i enlighet med det allmänna väderläge som föreligger samt det mer lokala vädret såsom det förutspåddes. För att göra en lång historia kort, så blev det en synnerligen bra dag bland näten! SO-vinden var inte alltför stark, så näten kunde leverera oavsett var de stod.

I topp var givetvis de hela TRE taigasångare som fastnade i näten under dagen! En sanslös och- minst sagt- väldigt trevlig upplevelse! Mot bakgrund av hur stor ön är, och med tanke på hur få andelar av en promille av öns yta som upptas av nätplatserna, är det fascinerande att undra över hur många taigasångare som faktiskt fanns på hela Haparanda Sandskär: 10? 15…? Rödkallen hade minst fem taigasångare i dag, så denna mångdubbelt större ö vi finns på kan givetvis husera fler än så. Fascinerande tanke, som vi aldrig får något svar på…
Utöver nyss nämnda eminenta trio, utmärkte sig även två blåhakar och en gärdsmyg bland de fåglar som lämnade oss med en ring på ena tarsen. I luften var det ungefär samma situation som igår, dvs piplärkor, finkar och siskor i ungefär samma omfattning, samt dessutom en aning mer talgoxar marknära. Antalet kungsfåglar hade ökat märkbart sedan igår, vilket kanske har en viss samklang med antalet taigasångare.

Efter att märkningen var över använde vi tid till att på bästa sätt säkra märkplatsernas nät, staglinor, stolpar, mm, inför det oväder som skulle anlända och som i skrivande stund legat över oss i ca fyra timmar. Det känns inte som om det blir märkning i morgon bitti, utifrån de väderprognoser som föreligger, så det blir väl att sova lite längre än normalt. Kroppen behöver det, så det är bra i sig. Dessutom kan denna typ av väderomslag göra fågelläget extra spännande… Vi får se vad som händer!
Skådandet avrundades med några timmar spaning ut över havet efter t.ex. sträckande labbar. Spaningen blev resultatlös. Därpå följde så en god middag och sedan vidtog så de vanliga bestyren med rapportering, inmatning av data, mm. Det tar tid, men är bra att göra medan allt är färskt i minne.
Nu ska vi strax somna, till ljudet av kraftiga vindar och regn. På något sätt ska det gå och med lite tur är det hela snart över. Då torde det ha rört om rejält i fågelgrytan!

Hälsningar till er alla!/ Gördis, Per, Johan och (vid tangentbordet) Lars Sandberg.Insänt av Monika Berg <monika@monikaberg.se>
fredag 2015-09-18, 07:59

Syskonkamp.
På blodigt allvar förgyller hösten här i Kiruna.
Augustimånadans kamp vann jag med nu i september ser det betydligt värre ut. Min syster har just i dagsläget 47 arter medan jag ligger 10 under. Men det roliga är att det fortfarande finns så många sommarfåglar kvar.
Om vi ser till dom större fåglarna så har vi sett KUNGSÖRN, HAVSÖRN, PILGRIMSFALK, TORNFALK, STENFALK, HÖKUGGLA, SPARVUGGLA,FJÄLLVRÅK, sedan har vi TRASTARna, som fortfarnade är kvar, liksom STARE, TRANA,RINGDUVA, LÖVSÅNGARE,RÖDHAKEN,JÄRNSPARVen,SÄDESÄRLA,GULSPARV,GRÅFLUGSNAPPARE,VARFÅGEL,
SPILLKRÅKA, SÄVSPARV, utan sjöfåglarna har vi sett SKJÄRTAND,GRÄSAND,SALSKRAKE,
BLÄSAND,SVAN,STORSKARV,STORLOM,SVARTHAKEDOPPING,VIGG,KNIPA, och så finns alla vinterfåglarna förståss men det lite mer sällsynta är att det finns två SVARTMESar som förgyller dagen och vi tror min syster har en BRUNSISKA, den ska vi försöka fota. Tillsammans har vi sett 53 arter och alla fåglar befann sig i Kiruna Kommun. Jaa..vi ska börja arbeta med artportalen och rapportera in.


Insänt av Haparanda Sandskär Fågelstation <hapsand@gmail.com>
onsdag 2015-09-16, 22:06


Tisdag den 15 september 2015

Ringmärkningen denna dag gav 38 nymärkningar av nio arter. Dessutom gjordes två kontroller av tidigare märkta fåglar. Noterbart sedan gårdagen var att lövsångare gjorde en markant puff uppåt, i jämförelse med gårdagen. I övrigt inget speciellt noterbart. Dagens ringmärkning startade dessutom 06:00, d.v.s. en timme senare än igår, emedan man byter klockslag för start den 15/9. Kändes lyxigt med en extra timme till förfogande i morse!

Det var ungefär samma hyggliga drag på morgonsidan, som under gårdagen. M.a.o. var det gott om finkar och siskor i luften. P.g.a. den relativt kraftiga vinden från SO-sektorn väjde de ofta vid Sydön och kom tillbaka in mot märkplatsen. Av samma vindrelaterade skäl var det inte möjligt att ha samtliga nät öppna. Skulle man försökt fånga fåglar där hade det varit svårt att få dem att överhuvudtaget fastna i näten, eftersom näten då mest skulle likna ”strutar”.

Av iakttagelser av fåglar i övrigt kan nämnas tre havsörnar, en blå kärrhök, en lappsparv samt några videsparvar som tickade i snåren. Trevliga arter! Av mindre trevliga arter i det här sammanhanget kan nämnas den älgko med två kalvar, som hela tiden finns mer eller mindre nära oss. I morse vittnade spåren tydligt om att någon av dem hade sprungit ner ett av alternativnäten och haft sönder både staglinor och en stolpe. Dessutom uppvisar kon ett påtagligt mått av aggressivitet nu och då, vilket sammantaget gör att begreppet skyddsjakt omedelbart borde användas på ön!

Under märkningen fick vi besök av Peter Hixö, från Haparanda, som var ute med sin båt i skärgården och som hade hört talas om märkningen genom en granne. Peter följde intresserat våra förehavanden och det var trevligt att få besök av honom och prata naturfrågor, samt få chansen att visa upp vad som händer kring nät och i märkboden. Denna publika del av verksamheten är viktig för stationen, så att vi kan visa på vad som uträttas här samt inte minst visa upp verksamheten för en intresserad allmänhet!

Eftermiddagen kom att vigas till en blandning av en kortare tur till fots på ön, middag samt bastu. Sist av allt ska protokoll, datorbaserad rapportering och annat administrativt arbete få sitt innan det åter är dags för sänggående. F.ö. är det ett rasande vackert norrsken i norr, just nu. En bra avslutning på dagen, tycker vi alla piteåbor i stugan!/ Gördis, Per, Johan och (vid tangentbordet) Lars Sandberg.


Onsdag den 16 september 2015:

Ringmärkningen denna dag, onsdag, gav 34 nymärkningar av fem arter. Dessutom gjordes fem kontroller av tidigare märkta fåglar. 23 av de nymärkta var kungsfåglar, vilket speglar en tydlig ökning av denna art på ön sedan igår. På morgonen rådde vind från SO-sektorn, med en styrka på 7-8 m/s. Eftersom det dessutom var lite småskvitter i luften, kändes det giftigt… Den typen av väderläge brukar normalt vid denna tid på året betyda inflöde och i bästa fall nedfall. Nu blev det för lite regn för att det skulle bli riktigt bra med fåglar i och kring näten, men ändå märktes en tendens av fler kungsfåglar, talgoxar och lövsångare och vi hoppas att detta mönster förstärks under morgondagen!

Vid lunchtid upptäcktes en knölsvan nära Sydön, strax väster om Pauhu. Den fanns där ett tag tillsammans med en sångsvan, men vid eftersök en timme senare var den trevliga gästen tyvärr borta. Arten är ytterst ovanlig på Haparanda Sandskär. Detta var endast det sjunde fyndet på ön. Det senaste fyndet gjordes 2001.

Under eftermiddagen gick Per och Lars upp på ön för att leta efter småfåglar bland tallar och dungar. Det var dock oväntat magert med småtättingar. Av intressantare arter under eftermiddagen kan i stället nämnas två lärkfalkar, en fiskgjuse samt en orrtupp. Vid återkomsten till stugan väntade en god middag som Gördis hade gjort i ordning: Gravad lax, kokt potatis, grönsaker samt en flaska god, röd dryck. Ett stort tack till vår moder och farmor för denna kulinariska höjdare!

Kvällen vigdes till del för en uppfriskande stund i bastun, samt de vanliga bestyren vid rapportformulär, dator- där Per och Johan med förtjänst drar det stora lasset i det avseendet- samt sociala medier. Ringmärkning är verkligen inte bara den praktiska ringmärkningen i sig, år 2015… Bra dock, att löpande sammanställa och rapportera, eftersom jobbet ju ändå ska göras under året och då passar de mörka timmarna under märkveckan bra för detta.

Snart dags för sänggående. I morgon är det en ny dag, och då verkar vädret kunna bli synnerligen bra för märkning… Vi återkommer med en rapport i morgon kväll!

Hälsningar till er alla!/ Gördis, Per, Johan och (vid tangentbordet) Lars Sandberg.


Insänt av Jan Andersson <folke.langen@gmail.com>
tisdag 2015-09-15, 09:17

Den 13/9 matade ett domherrepar sina flygga ungar vid Håkan J fågelbord i Åskogen, norr Boden.
Ungarnas dräkter var helt ungfågelfärgade (bra bilder finns) och kan inte ha varit ute från boet mer än någon/några veckor.
Detta kan absolut vara en andrakull för detta par, även om en jättesen förstakull ju inte kan uteslutas.


Insänt av Haparanda Sandskär Fågelstation <hapsand@gmail.com>
måndag 2015-09-14, 19:29


Måndag den 14 september 2015.

Ringmärkningen denna dag gav 99 nymärkningar av tio arter. Toppart var grönsiska, med 68 märkta. Två videsparvar, samt ett ex av gråsiska som i många stycken uppvisade den storvuxna rasen holboelliis karaktärer, var det som stack ut art-/rasmässigt. Gråsiskekomplexet är förvisso ett omvittnat ”träsk”, men denna fågel stämde i alla fall på punkt och pricka in med vad som efterfrågas för en hona av holboellii… Därutöver kontrollerades två fåglar, märkta på ön tidigare i år.

Vindarna var relativt svaga, från sydsektorn, hela dagen. Successivt skedde en vridning från sydost mot sydväst, men vindarna ställde aldrig till några större problem för märkningen.

Redan när vi kom ner till märkplatsen i gryningen märktes det att det var fler fåglar i rörelse än de tidigare dagarna. Speciellt påtagligt var detta för grönsiska och- lite överraskande detta datum- trädpiplärka. Även ängspiplärka hade ökat sedan gårdagen, liksom bofink. Under dagen gjordes en del obsar av nya researter, bl.a. duvhök och tornseglare. Duvhöken var en riktigt biffig 1K- dvs född i år- hona som ett tag i gryningen skapade oro på Sydön där den patrullerade fram.

Utöver fåglar noterades även annat i artväg: En vinbärsfuks, dess släkting påfågelsöga (poetiskt namn, som på ett bra sätt fångar dess utseende) samt sex älgar och en räv.

När vi gick den sista rundan före stängning hade två flockar med grönsiska gått in på olika ställen bland näten. Detta medförde en oväntad men trevlig arbetstopp, samt klart förlängd vistelse vid märkplatsen. Detta i sin tur medförde att lunch och middag blev en enhet, vid 15:30. Men, så kan det bli när det drar på bland näten!

Efter middagen blev det vila samt en mycket behövlig bastu. Skönt med tvagning efter två rätt hårda dygn i fält och bland nät! Därpå dags för sängläge, så att vi är något så när pigga och utvilade inför morgondagens nya uppgifter.

Hälsningar till er alla!/ Gördis, Per, Johan och (vid tangentbordet) Lars Sandberg.
Insänt av Haparanda Sandskär Fågelstation <hapsand@gmail.com>
söndag 2015-09-13, 21:13

Söndag den 13 september 2015

Ringmärkningen denna dag gav 21 nymärkningar av åtta arter, där en blåhake var den fågel som stack ut mest. Dessutom kontrollerades fyra fåglar, varav en var en sävsparv som märktes som årsunge den 28/7 2013. Kul, tyckte vi! (Eftersom natten bjöd på rätt tydlig dimma, i alla fall på låg höjd, och vinden kom från sydost hade vi hoppats på fler individer, men det kanske kommer i morgon…)

Under dagen har vi givetvis försökt bygga på reselistan, vilket innebär att tiden mellan nätrundorna innebär spaning på nära och långt håll. Sedan igår har fågeltillgången på ön förbättrats, vilket iofs inte var så svårt med tanke på gårdagens mediokra utbud… Fler finkar och siskor visade sig, liksom även sävsparv som tycktes ha ökat i antal sedan i går. Något fler mesar, kungsfåglar och trädkrypare förmärktes, vilket vi hoppas innebär att ännu fler fåglar med möjligt ursprung från öster ska dyka upp på ön.

På eftermiddagen gick Per och jag upp mot Östviken, eftersom vattenståndet är sådant att det bjuder på goda vadarstränder på den norra delen av ön. Väl på plats kunde vi hitta 25-talet vadare, med dominans av större strandpipare. Fyra kärrsnäppor stack ut, jämte en strandskata.

Dagen avslutades med blodpalt, såsom det anstår piteåbor i förskingringen! Efter artgenomgång och trevliga samtal ”runt lägerelden” blev det så dags att börja avveckla verksamheten. Snart ringer ju väckaren åter och en ny dag med ringmärkning, skådning, god mat och bärplockning tar då vid.

Hälsar gör Sandbergarna; Gördis, Per, Johan och (vid tangentbordet) Lars!Insänt av Haparanda Sandskär Fågelstation <hapsand@gmail.com>
lördag 2015-09-12, 20:39


Lördag den 12 september 2015:

Vid 09:00 lämnade vi- Gördis, Per, Johan och Lars Sandberg- Piteå, för att ta oss med bil upp till Staffans där skepparen Rune Lindqvist väntade för att ta oss över vattnet till Haparanda Sandskär. Överfärden ägde rum i det vackraste av sensommarväder och dessutom körde Rune sin nya båt, som gjorde färden både snabb, bekväm och påfallande tyst. (Kändes lite som att åka ljudlöst snabbtåg…)

Vi anlöpte Kumpula hamn ca 13:00, där Bodil, Rune och Peter hade tjänstgjort med märkning den senaste veckan. Trevligt att träffa dem! Snabb ur- och ilastning, samt lite samtal om veckan som varit, och sedan skiljdes vi åt när de tre lämnade hamnen och stävade mot fastlandet med skepparen Rune.

Efter att vi packat in oss och packningen i märkarstugan, började vi sikta på morgondagen. Det fanns en del att kolla upp, en del att förbereda, samt lite annat smått och gott för att installera sig. Därpå blev det en del strövande på ön, lite hallonplockning samt givetvis spaning efter fåglar…

Det visade sig vara märkligt fågelfattigt på Haparanda Sandskär denna dag. När vi summerade efter middagen kom vi upp i endast 21 arter, varav flera av dessa arter endast obsades i enstaka exemplar. Roligast var en fiskgjuse samt en tretåig hackspett.

Sannolikt är det alldeles för fint väder för att de många fåglar som är i omlopp just nu, ska känna sig tvungna att gå ner och rasta. Vi hoppas därför på lite föränderligt väder den närmaste tiden: Lite vindändringar, samt gärna regnskurar eller dimma! Oavsett hur det blir, känns det ändå spännande att vara här. Haparanda Sandskär är en särdeles vacker ö och den är ju känd för att kunna leverera, både mängd och kvalitet när den visar sig från sin bästa sida…

Nu är det dags att nanna kudde. Väckaren ringer 04:00 och 04:45 ska näten hissas. God natt till er därute i andra delar världen!/Sandbergarna, genom Lars.Insänt av Haparanda Sandskär Fågelstation <hapsand@gmail.com>
lördag 2015-09-12, 17:46

Fredag den 11 september 2015

Upp 3.15 - vacker morgon med minimal månskära i nedan.

20 fåglar ringmärktes av 6 arter.

Trädpiplärkan på uppåtgående men sävsparv blev den vanligaste märkarten. Inte så livligt på fågelfronten, sannolikt beroende på vackert väder och vindar från syd.
En bivråk flög dock över vår lilla by och Rune hade en strandskata på Pauhu.

Efter lunch spreds vi för himmelens vindar. Peter plockade lingon, Rune gav sig iväg med sin kamera, Bodil plockade de sista havtornsbären i hamnen och dekorerade sin renskavsgryta med. Mycket vackert.
Tanken var att vi till kvällen skulle komma i säng lite tidigare, så det blev mer än 4 – 5 timmars sömn för en gångs skull. Men det ska ätas, bastas, skrivas fågelrapporter och dagbok..
kanske blir det 5,5 tim sömn denna sista natt på ön. Men innan vi lägger oss måste vi en sista gång titta på norrskenet.

Rune, Bodil och PeterInsänt av Haparanda Sandskär Fågelstation <hapsand@gmail.com>
lördag 2015-09-12, 17:44

Torsdag den 10 september 2015

Klockan ringde 3.15 och vi hoppade raskt upp trots att klockan var över 23 innan vi kom i säng. Det p.g.a. norrskenet som fascinerade och skulle fotograferas.

42 fåglar ringmärktes av 9 arter.

Grönsiskor och lövsångare dominerade fångsten, ungfågel av grönsångare var det mest anmärkningsvärda. Järnsparv ny art för veckan.

Ringmärkningen avslutades en halvtimma tidigare än vanligt, för Rune stod otåligt och väntade för att köra oss ut till Malören. Med den nya båten och i soligt och lugnt väder tog det bara 20 minuter. Dock en bedrift att ta sig in i den igenslammade naturhamnen. Kräver såväl skicklighet som avsaknad av vita gäss…
Rent paradisiskt därute, den yttersta ön i skärgården, med pittoreska faluröda små hus med bykänsla, där lotsarna en gång bodde. Även den åttakantiga kyrkan och fyren (en von Heidenstamfyr) var rödmålade. Vi hade tur då en ättling till lotsarna kunde visa oss kyrkan med modell av en lotsbåt i taket och lotsarnas flagga broderad på altarduken. En pilgrimsfalk höll till på ön, en lappsparv pryttade i gräset bland alla sädesärlor. I hamnen såg vi 3 kustpipare, 2 sångsvanar och 1 storskrak. På vägen ut såg vi en flock med 20 sjöorrar.

Efter utflykten åkte Kåre med båten till Sangis för att fjällvandra med sin dotter i Saltoloukta. På kvällen återigen ett maffigt norrsken. Bodil, Peter och RuneInsänt av Haparanda Sandskär Fågelstation <hapsand@gmail.com>
lördag 2015-09-12, 17:42

Onsdag den 9 september 2015

Halvklart, senare mulnande, milt (11 grader) och bara svag västlig vind gjorde att vi väntade en ganska bra dag vid näten, men det kom lite på skam fram till klockan 10 ungefär då det blev ett rejält nedfall av fåglar i nät 3 och 4, vilket resulterade i 52 fåglar av 12 arter av vilka en kungsfågel, en blåhake och tre tidiga rödhakar står ut. På tal om nedfall obsade Rune och Kåre något liknande på en promenad genom björkskogen och videna vid och bortom alternativnät 1 och ut mot Rivi, men då handlade det om sädesärlor, ängspiplärkor, finkar, en enkelbeckasin och två grönbenor. En tretåig hackspett drog omkring i arbetsområdet under hela förmiddagen. Besök av Mats med sin Beagle. Mats bjöd oss senare på dagen på rökt harr och sik – vilken festmåltid!
Under eftermiddagen lite planering för morgondagen, lingonrensning och kortpromenader. En fantastisk kvällshimmel fick fotograferna att gå i spinn.
Peter, Bodil, Rune och Kåre
PS Ett riktigt maffigt norrsken förgyllde himlen och kvällen.Insänt av Mona Niemelä <mona_nie@yahoo.se>
onsdag 2015-09-09, 09:08

Stripgås i Boden. Första gången jag såg den !!Så vacker !!


Insänt av Rune Blomgren <ior@goteborg.utfors.se>
tisdag 2015-09-08, 21:14

Tisdag den 8 september 2015
När väckarklockan ringde 03:15 visade det sig att det var en vindstyrka mellan 9 och 12 m/s från nord. Detta medförde att vi inte kunde sätta upp några nät. Peter bestämde att det fick bli en sovmorgon, något som ingen av oss protesterade mot. Vi steg upp halv sju och åt vår frukost. För att få ut mesta möjliga av dagen beslöt vi göra en längre promenad upp till Nordudden. Utrustade med kikare, kamera och fika startade vi vår tur i stark vind men med härligt solsken. Längst ut på Nordudden intog vi vår fika i lä bakom en sanddyna. Peter passade på att ta ett uppfriskande dopp, medan Kåre och Rune sparade sitt tills vi kom hem. På hemvägen passade vi alla fyra på att plocka av de rikligt förekommande lingonen, som lyste mogna och mörkröda. Naturligtvis gjorde vi fågelobservationer under hela dagen. Vi fick ihop 55 arter. De intressantaste var lärkfalk, stenfalk, blå kärrhök, havsörn, lappsparv, rödstrupig piplärka, en taigasångare som eventuellt kan ha varit en bergstaigasångare samt mindre flugsnappare.
Rune, Peter, Bodil och Kåre
Tisdag den 8 september 2015
När väckarklockan ringde 03:15 visade det sig att det var en vindstyrka mellan 9 och 12 m/s från nord. Detta medförde att vi inte kunde sätta upp några nät. Peter bestämde att det fick bli en sovmorgon, något som ingen av oss protesterade mot. Vi steg upp halv sju och åt vår frukost. För att få ut mesta möjliga av dagen beslöt vi göra en längre promenad upp till Nordudden. Utrustade med kikare, kamera och fika startade vi vår tur i stark vind men med härligt solsken. Längst ut på Nordudden intog vi vår fika i lä bakom en sanddyna. Peter passade på att ta ett uppfriskande dopp, medan Kåre och Rune sparade sitt tills vi kom hem. På hemvägen passade vi alla fyra på att plocka av de rikligt förekommande lingonen, som lyste mogna och mörkröda. Naturligtvis gjorde vi fågelobservationer under hela dagen. Vi fick ihop 55 arter. De intressantaste var lärkfalk, stenfalk, blå kärrhök, havsörn, lappsparv, rödstrupig piplärka, en taigasångare som eventuellt kan ha varit en bergstaigasångare samt mindre flugsnappare.
Rune, Peter, Bodil och KåreInsänt av Kåre Ström <karestrom@telia.com>
tisdag 2015-09-08, 18:59

Måndag den 7 september 2015
Ringmärkning påbörjades kl 05.00 vid Sydö. Uppehållsväder och soligt med ca 6-7 m/s från nordnordväst. Vi märkte 39 fåglar av 11 arter och avslutade verksamheten vid 11-tiden. Lövsångare var den dominerande arten. Bland udda arter kan nämnas en videsparv och en sparvhökshanne. Bland intressanta observationer kan nämnas ytterligare 2 videsparvar, 3 havsörnar, 1 bivråk, 2 lärkfalkar. I övrigt noterades spår av sannolikt mårdhund i sanden på en av öns många sandhedar. Peter bjöd på en utsökt middag bestående av vildlax, smörstekt kantarell, grönsaksgryta och creme fraiche sås med lingon och gott öl. Dagen avslutades med ett härligt varmt bastubad
Kåre, Peter, Bodil och RuneInsänt av Kåre Ström <karestrom@telia.com>
tisdag 2015-09-08, 18:59

Måndag den 7 september 2015
Ringmärkning påbörjades kl 05.00 vid Sydö. Uppehållsväder och soligt med ca 6-7 m/s från nordnordväst. Vi märkte 39 fåglar av 11 arter och avslutade verksamheten vid 11-tiden. Lövsångare var den dominerande arten. Bland udda arter kan nämnas en videsparv och en sparvhökshanne. Bland intressanta observationer kan nämnas ytterligare 2 videsparvar, 3 havsörnar, 1 bivråk, 2 lärkfalkar. I övrigt noterades spår av sannolikt mårdhund i sanden på en av öns många sandhedar. Peter bjöd på en utsökt middag bestående av vildlax, smörstekt kantarell, grönsaksgryta och creme fraiche sås med lingon och gott öl. Dagen avslutades med ett härligt varmt bastubad
Kåre, Peter, Bodil och RuneInsänt av Bodil Nyström <nystrombodil@gmail.com>
söndag 2015-09-06, 20:18

Söndag den 6 september 2015
På märkplatsen vid kvart i fem varpå den nya personalen i samlad trupp under Peters ledning drog upp näten efter att ha jagat iväg en älgko med två kalvar. Molnigt och lite ruggigt. Vid 9-tiden började det dugga lite lätt och dropp- intensiteten ökade sakta men säkert så vi började dra ihop näten succesivt och avslutade klockan halv elva. Då hade 52 fåglar märkts av 10 arter. Mest juvenila lövsångare men roligast var en videsparv. En havsörn jagade nere vid vattnet, en duvhökshona for snabbt förbi i lövskogen och en svartsnäppa ljudligt över strandheden…
Efter lunch, då regnet upphört, gjorde Kåre, Rune och Bodil en promenad över Västra Stadion till stugan vid Maralakarvo, där vi beundrade en av Sveriges härligaste diskplatser –en sån utsikt! Sedan tillbaks genom tallurskogen till Kumpula. En hel del fåglar: lärkfalk, fiskgjuse, storspov, gluttsnäppa, stenskvättor, ängspiplärkor mm. Lingonen nu mörkröda, vi plockade längs vägen varsin plastmugg full till middagen. Peter gick åt motsatt håll till Pauhu och såg bl.a 15 gråtrutar.
Bodil, Peter, Rune och Kåre(som lagade den utsökta middagen med kantareller och lingon)Insänt av Peter Keil <peter.h.keil@gmail.se>
lördag 2015-09-05, 21:11

Lördag den 5 september 2015
Väderleksprognosen har förutspått regn från ungefär åtta, men när vi stiger upp är det ganska fint, halvklart och svag vind, så vi strövar iväg förhoppningsfulla som vanligt mot märkplatsen punktligt halv fem. En dyster molnbank och blixtar i öster gör att vi drar ner näten redan halv sju. Fyra fåglar hinner märkas, en lövis, en gråsiska, en ängspiplärka och en bergfink.
Det ostadiga vädret gör att även Rune avvaktar med utfärden, så den nya personalen, Bodil Nyström, Kåre Ström och Rune Blomgren stiger inte i land på Sandskär förrän vid tretiden. Avfärd för Henrik och Tanja. Tanja som förstås vill komma hem till sina valpar. Stort tack till er båda för ovärderlig hjälp med dataadministration och handledning i datorernas förlovade land. Hoppas få arbeta med er någon gång i framtiden på Sandskär!
Peter, Tanja, Henrik, Bodil, Kåre och RuneInsänt av Henrik Blom <henrikblom93@gmail.com>
fredag 2015-09-04, 18:26

Fredag den 4 september 2015
Blåsigt väder idag med ganska varma sydliga vindar, kändes inte så svalt att gå ut på morgonen som på torsdag. Vinden gjorde ändå att vi bara kunde ha uppe hälften av näten samt några alternativnät.
Dåligt med fåglar som väntat, bara 14 nymärkningar samt två kontroller. Roligt var dock en Videsparv och en snygg Rödstjärt hanne. Två karlar från vattenfall blev guidade vid 7 tiden och fick se hur ringmärkningen går till.
Sparvhökarna fortsätter att cirkulera runt näten och göra otyg men ingen blev fångad i nätet idag. Två Fiskgjusar (plus en kretsande kring äldsta häckningsplatsen) och tre Havsörnar varav en yngre observerades.
Besök av Naturskyddsföreningen i grannstugan.
Vemodigt att veckan lider mot sitt slut.
Henrik, Tanja och PeterInsänt av Tanja Pekkala <tanjapekkala@hotmail.com>
fredag 2015-09-04, 15:49

Torsdag den 3 september 2015
Idag vaknade vi till ett lite kyligare väder, 6 grader bara, hösten har kommit! Men vi kilade iväg som vanligt och morgonen började väldigt spännande med att en sparvhök flög in i ett av näten vi höll på att sätta upp. Tyvärr hann den studsa ut igen. Men bara någon timme senare kom en sparvhök till och fastnade nog mycket i nätet så Peter hann springa fram till den. Så det blev alltså en märkt sparvhök idag igen (1K hona).
Annars har vi haft en helt okej dag med 35 nymärkningar. Bl.a. en blåhake, några grå flugsnappare, bofinkar osv. Även en större hackspett hann vi med!
Vi avslutade dagen och efter det har det varit ganska lugnt och skönt här på Sandskär. Jag (Tanja) gick iväg och plockade lite lingon, Henrik har gått ner till havet för att testa fiskelyckan och Peter gick och promenerade en sväng.
Just nu sitter jag och tittar ut över havet på solnedgången och kom att tänka på att vi bara har en heldag kvar här på ön, tiden går fort när man har roligt!
Tanja, Peter och HenrikInsänt av Jan Andersson <folke.langen@gmail.com>
torsdag 2015-09-03, 17:21

SPÄNNANDE NÖTKRÅKOR

Örjan N, flitig ringmärkare i Boden, har verkligen haft flyt med sina fångade NÖTKRÅKOR sista dagarna.

I tisdags fick han en individ i näten med finsk ring. Detta är den första fågeln som bevisligen kommit från öster av alla våra märkta och kontrollerade NÖTKRÅKOR. Spännande att få veta var och när den märkts.

Igår var det dags igen! En av fåglarna visade sig vara märkt september 2003, som 2K+. Alla mått som togs då visade på den smalnäbbade rasen. Denna, minst 14K, fågel har förmodligen funnits i Bodentrakten under alla år, men vi har aldrig kollat den.

Känner just nu inte till åldersrekordet på svenskmärkta NÖTKRÅKOR, men förmodar att den tillhör de äldsta.


  « Föregående 20       Nästa 20 »