Välkommen till NOF:s hemsida!
Här hoppas vi kunna tillgodose ditt lystmäte när det gäller fåglar och fågelskådning i vårt nordligaste län. Vi vill även passa på att bjuda in dig till NOF och dess verksamhet. Har du idéer om hemsidan eller vår förening, känner du lust att engagera dig i NOF eller vill du helt enkelt bara veta mer om oss - hör av dig!

Ulf Öhman, ordförande


2018-11-01
BESÖK VID CAMPEN, NORRA SVARTBYN
Lördag 17 november
Vi besöker den finfina fågelmatningen Campen i Norra Svartbyn, Boden. Medtag fika och varma kläder och skor. Vi gör upp eld och grillar.
Samling kl 09.00 vid Torpgärdsskolan
Kontaktperson Jan Andersson, 073-024 20 79

2018-11-01
FÅGELSKÅDNING I KUST- OCH SKÄRGÅRDS-MILJÖER
Söndag 18 november
Föreläsning med Lars Sandberg.
Aulan Framnäs Folkhögskola Piteå kl 18.30
Kontaktperson Lars Sandberg 070-329 92 53
Fri parkering på skolans stora parkering nära Älvvägen.

2018-11-08
FÅGELBORDSLUNCH KIRUNA
Tisdag den 20 november
Vi gör ett besök vid Institutet för rymdfysik/Rymnd-campus där Peter Dalin har några välbesökta fågel-matbord. Vi börjar med att äta lunch i restaurangen och skådar ut genom panoramafönstret. Därefter besöker vi också skogsmatning.
OBS Anmälan senast torsdag 14 november.
Samling kl 11.30 vid Institutet för rymdfysik/Rymd-campus reception.
Kontakt och anmälan: Lotta Nygård, 073-091 9252,
masklotta@hotmail.com

2018-11-08
GALAPAGOS OCH DARWIN
Onsdag den 21 november
Föreläsning med Sven-Erik Marklund. En skildring av Galapagosöarnas fågelliv, samt en inblick i utveck-lingsläran och en del om Darwins liv och leverne.
Studiefrämjandets lokal Kyrkogatan 2, Luleå kl 19.00
Kontaktperson Sven-Erik Marklund, 070-312 9642
marklundsvenerik@gmail.com

2018-11-13
TRUT, TRAST OCH SIDENSVANS
Lördag 24 november
Senhöstskådning i Kalix-trakten.
Samling vid Kalix kyrka kl 09.00
Kontaktperson Birgitta Landberg, 070-604 0903

2018-11-13
JUBILEUMSFEST "INNAN MINNET SVIKER"
Lördag 1 december
kl 15.00, Studiefrämjandets lokal, Kyrkgatan 2 i Luleå
NOF fyller 40 år och firar det med föreläsning av Matsåke Bergström som berättar om sina upp-levelser i fågelmarkerna. Föranmälan senast 23.11 till Inger Brännström 070-383 1199 då enklare förtäring kommer att serveras. Mer information finns i länken till vänster "program vinter 2018-2019"

2018-09-26
Studiecirkel om fåglar
Klicka på länken Studiecirklar till vänster för mer info.

2018-09-26
Inventera vinterfåglar!
Det behövs fler inventerare till Vinterfågelräkningen. Anmäl intresse genom att gå in på www.fageltaxering.lu.se och kolla in fliken inventera. Där kan du läsa mer om hur inventeringen går till och ladda hem protokoll eller beställa hem dem per post, I korthet går inventeringen ut på att man från 20 fritt valda punkter noterar alla fåglar man ser och hör under 5 minuter. Lägg upp en rutt som är tillgänglig under alla snöförhållanden. Det kan vara ett elljusspår eller en väg. Du väljer om du vill åka skidor, promenera eller åka bil. Man kan välja om man vill inventera 1, 2 eller 5 gånger per vinter. De flera inventeringarna görs vid årsskiftet. När du inventerat skickar du in protokollet via mejl eller post.

2018-09-22
Vinterprogrammet 2018-2019
Är nu spikat. Se länk till vänster på sidan.


2018-04-24
HUR GÅR DET FÖR SVERIGES FÅGLAR 2018?
Mer därom kan du läsa i den länkade pdf-filen som tagits fram med hjälp av data från Svensk Fågeltaxering i samarbete med SOF, Artdatabanken och fågelstationerna vid Ottenby och Falsterbo. Årets rapport koncentreras förutom på 250 häckfågelarters förändringar även på vilken påverkan som klimatförändringarna har på flyttfåglarnas ankomst.
Tanken är att detta ska vara en årligen återkommande redovisning och att i ett schema på några år särskilt spegla förhållandena inom en viss miljö (jordbrukslandskap, skogen, fjällen osv.) respektive hur klimatförändringar påverkar fåglarna..


2018-01-10
Svenska återfynd på internet - nästan i realtid
Nu finns en kartfunktion på internet där man kan se hur svenska återfynd fördelar sig geografiskt. Den har tagits fram av personal vid museets enhet för bioinformatik i samarbete med RC och hittas på följande länk: https://birdringing.bioatlas.se/
Läs mer....Bli medlem 2010 NU
Hämtat från Artportalen
Landskapsligan 2018
Norrbotten
Pite lappmark
Lule lappmark
Torne lappmark

Hämtat från Artportalen
Landskapsligan 2017
Norrbotten
Pite lappmark
Lule lappmark
Torne lappmark
   

 

NOF samarbetar med Studiefrämjandet Klicka här för att göra NOF-net till en av dina "Favoriter".