Välkommen till NOF:s hemsida!
Här hoppas vi kunna tillgodose ditt lystmäte när det gäller fåglar och fågelskådning i vårt nordligaste län. Vi vill även passa på att bjuda in dig till NOF och dess verksamhet. Har du idéer om hemsidan eller vår förening, känner du lust att engagera dig i NOF eller vill du helt enkelt bara veta mer om oss - hör av dig!

Ulf Öhman, ordförande

2019-01-17
INVENTERA FÅGLAR
Svensk fågeltaxering bygger helt på de fantastiska insatser som görs av kunniga fågelskådare runt om i landet. Idag deltar ca 500 personer varje år. Den som känner igen våra fåglar till utseende och läte är välkommen att delta. Att noggrant och systematiskt följa fågellivet på detta sätt är roligt, spännande och lärorikt. Dessutom gör man en insats för över-vakningen av vår fågelfauna.
Vad behöver man kunna för att vara med? Du bör känna igen fåglarna som fins i ditt område, både till utseende och läte.
För mer info www.fageltaxering.lu.se


2019-01-09
Rapporter inventering Fjällvråkar och Ugglor
Håkan Tyrén har i två rapporter sammanställt 2018 års inventering av fjällvråk där även Peter Hellström medverkat och pärl-/hökuggla i Stora sjöfallets nationalpark/Laponiaområdet. Länkar till
respektive rapport är Fjällvråkar och Ugglor.
2019-01-08
Vinterfåglar inpå knuten
Fredag - måndag 25 - 28 januari
"Vinterfåglar inpå knuten" är SOF/Birdlife Sveriges största enskilda evenemang. Denna sista helgen i januari räknas fåglar vid fågelborden runt om i landet. Helgen är förlängd med fredag och måndag för att också förskolor och skolklasser ska kunna delta.
Mer info finns på www.birdlife.se där framgår också hur du rapporterar. Kontaktperson är Jan Andersson, tel 073-0242079 email folke.langen@gmail.com.


2018-09-26
Studiecirkel om fåglar
Klicka på länken Studiecirklar till vänster för mer info.


2018-09-22
Vinterprogrammet 2018-2019
Är nu spikat. Se länk till vänster på sidan.


2018-04-24
HUR GÅR DET FÖR SVERIGES FÅGLAR 2018?
Mer därom kan du läsa i den länkade pdf-filen som tagits fram med hjälp av data från Svensk Fågeltaxering i samarbete med SOF, Artdatabanken och fågelstationerna vid Ottenby och Falsterbo. Årets rapport koncentreras förutom på 250 häckfågelarters förändringar även på vilken påverkan som klimatförändringarna har på flyttfåglarnas ankomst.
Tanken är att detta ska vara en årligen återkommande redovisning och att i ett schema på några år särskilt spegla förhållandena inom en viss miljö (jordbrukslandskap, skogen, fjällen osv.) respektive hur klimatförändringar påverkar fåglarna..


2018-01-10
Svenska återfynd på internet - nästan i realtid
Nu finns en kartfunktion på internet där man kan se hur svenska återfynd fördelar sig geografiskt. Den har tagits fram av personal vid museets enhet för bioinformatik i samarbete med RC och hittas på följande länk: https://birdringing.bioatlas.se/
Läs mer....Bli medlem 2010 NU
Hämtat från Artportalen
Landskapsligan 2018
Norrbotten
Pite lappmark
Lule lappmark
Torne lappmark

Hämtat från Artportalen
Landskapsligan 2017
Norrbotten
Pite lappmark
Lule lappmark
Torne lappmark
   

 

NOF samarbetar med Studiefrämjandet Klicka här för att göra NOF-net till en av dina "Favoriter".