Lokaler

Kommunöversikten

1. Bredviksberget
2. Harrbäcks- Storfjärden

3. Kartviken
4. Kolaviken
5. Gläntan
6. Roka viltvatten
7. Sladan
8. Bergvikssundet
9. Porsnäsfjärden
10. Viken, Rosvik
11. Ängesviken
12. Avan, Hortlax
13. Lomtjärn
14. Yttre Håkansö ?
15. Otterviken, Kopparnäs
16. Slumpviken - Bertnäsfjärden
17. Renörviken
18. Fingermanholmen
19. Rokåns mynning
20. Inre Södra hamnen
21. Bramträsket
22. Långnässlätten
23. Spoåett-vägen
24. Lakaforsområdet
25. Hemträsket