Harrbäcksfjärden
Läge: En havsvik som E4 överkorsar med en bro norr om Norrfjärden, strax norr om Camping Ladrike. I anslutning till bron har man iordningställt parkeringsplats och rastplats. På vägens västra sida, i anslutning till rastplatsen, finns ett fågeltorn. Fjärdens västra ände kan också skådas från stranden längst in i fjärden – åk 1,5 km västerut på den väg som följer fjärdens norra sida.

Allmän beskrivning: Vattnet är tydligen strömmande vid bron, varför det tidigt blir isfritt här. Tidigt på våren anrikas därför i det öppna vattnet en hel del änder. I den inre, grunda delen av fjärden, rastar om våren en hel del vadare.

Fågelfauna: Här kan man se de flesta simfåglar i flockar. Dykänderna är vanligast öster om bron, väster om den ses också simänderna. Västerut, där vattnet vidgar sig och är grundare, ses en hel del vadare längs stränderna. Förutom sedvanliga grönbenor och gluttsnäppor, är det god chans att man får se brushane, svartsnäppa, rödbena och ibland mosnäppa Platsen är inte känd för några rariteter, men är ett bra ställe för observation av simfåglar redan tidigt på våren och den är även en ganska god vadarlokal.

Tidpunkt: Hit kan man fara redan i slutet på april om längtan efter vårfågelobservationer blir påträngande innan de övriga fågellokalerna blivit is- och snöfria. Fåglar finns här in i mitten av maj och en viss ansamling av änder finns här även på hösten.

Övrigt: Om man fågelskådar från parkeringsplatsen krävs det inte någon fältutrustning. Tubkikare är bra om man ska granska inöver Harrbäcksfjärden. Vägverket har toaletter, bord och bänkar på rastplatsen. På kvällen skådar man med fördel från fjärdens västra ände. Stranden är där lättillgänglig med lågskor.
Författare ?