Bredviksberget
Läge: Ca 3 km norr om Öjebyn, i Piteå kommun.
Utgå från korsningen Älvsbyvägen- gamla E4:an, strax norr om Öjebyn.
Kör gamla E4:an norrut i ca 1600 meter, tag sen till vänster vid skylten ”Avfallsanläggning”.
Följ den vägen i ca 1400 meter, och sväng sen höger (alldeles före soptippsgrindarna) på den lilla grusvägen som leder upp till parkeringen på Bredviksbergets topp.
Väl uppe har du en mycket god utsikt över de centrala delarna av Piteå kommun.

Allmän beskrivning: När man befinner sig på bergets topp har man en mycket god möjlighet att se en stor del av de fåglar, (f.a. större, och i synnerhet rovfåglar), som sträcker eller kretsar i ett rätt omfångsrikt lufthav.
Närheten till Piteå kommuns soptipp, samt de många åkrar, ängar och havsvikar som finns relativt nära i omgivningarna gör området i stort mycket fågelrikt.

Fågelfauna: Bergets största fördel ligger på rovfågelssidan. Skälet till det är att man där står mitt i ett naturligt och kustnära flyttstråk, med goda möjligheter till termik, och där man som fågelskådare har goda chanser att överblicka det hela. Mellan 1995 och 1998 är 18 arter rovfåglar observerade, bl.a. stäpphök, brun glada och större skrikörn.
I övrigt kan man se, och höra, rätt mycket av det sträck som passerar och som man förmodligen skulle missa om man stod på ”marknivå”. Detta gäller för allt ifrån små tättingar upp till tranor. Fåglar som man relativt sällan noterar är vadare och änder.

Tidpunkt: Den bästa perioden infaller under hösten, från ung. 20 augusti till slutet av september. Då är sträcket av rovfåglar bäst, och chanserna till både många och ovanligare arter störst. Man kan dock gärna göra besök under ytterligare en månads tid, då med chans till observationer av sent flyttande individer.
Under andra perioder på året är inte art- och individgenomströmningen lika påtaglig, men det kan ändå vara värt att besöka Bredviksberget i skådarsyfte. Speciellt intressant är då skiftet maj-juni, under dagar med god termik, och gärna under/efter perioder med högtrycksbetonat väder där vindarna varit sydliga till ostliga.

Övrigt: Eftersom obsavstånden kan vara långa, gör en tubkikare tidvis stor nytta.
(Man kan dock ofta ha fullt upp med enbart det som handkikaren klarar av!)
Vid parkeringen finns enklare möjligheter till eldning och grillning, och ev. medföljande med mindre intresse för skådning har på hösten goda möjligheter till bär- och svampplockning.
Lars Sandberg