Bergvikssundet
Läge: Ca 1,5 km uppströms E4-bron över Piteälven (och därmed ca 5 km väster om Piteå).
Utgå från Rimi/ Konsum/Posten i centrala Öjebyn. Korsa järnvägen och sväng direkt vänster vid trafikljusen på Nya Älvvägen. Efter ca 1 km tar man höger vid skylten ”EFS Storstrand”.
Kör mot EFS kursgård och sväng sista väg till vänster. Kör till grillplatsen/ stålbågarna ca 500 meter längre fram. (Den lilla kullen till vänster om stålbågarna är nog den bästa punkten att skåda från.)

Allmän beskrivning: Vaken ligger mitt i en naturlig, kustnära sträckled och är dessutom en av de vakar som går upp tidigast i piteåtrakten. Från den lilla kullen har man mycket god uppsikt över sektorn ost-väst, samt de fåglar som finns i vaken eller i dess närområde.
Detta gör sammantaget att området i stort är en av Norrbottens förnämligaste vårlokaler,
eftersom både sträck och rastning sker inom ett ganska smalt och lättöverskådligt område.

Fågelfauna: Stora mängder vitfågel (ibland över 5000 individer ) vistas i eller vid vaken, på dagen samt för att övernatta. Dessutom sker ett ständigt inflöde av rastande änder och sångsvanar.
När det gäller sträckare har man goda chanser till intressanta rovfågelobsar, både gällande antal och arter. Bl.a. är kungsörn, havsörn och pilgrimsfalk givna här, den sistnämnda ofta rastande/jagande i flera ex och under flera veckor.
Tättingsträcket är också påtagligt, även om det tyvärr ofta då rör sig om rätt långa obsavstånd.
Rent allmänt kan man säga att här kan falla ner nästan vad som helst från luften, eftersom individkoncentrationen tidvis är mycket hög. (Om man så vill: Fåglar lockar fåglar!)

Tidpunkt: Så fort vaken går upp, normalt 5-10 april, dyker de första trutarna upp.
Därefter är vaken vanligen intressant intill 5-10 maj, beroende på hur fort isen smälter och hur fort våren framskrider i övriga länet. Vaken är allra bäst under vårar med mycket snö, bra sträckväder på dagarna och kalla nätter. Under sådana betingelser fyller det på bra söderifrån,
men sker ett mycket begränsat utflöde mot norr av rastare från vaken.
Den bästa tiden är från ca 04.00 till 11.00. Tiden mellan ca 12.00 och 16.00 är mindre bra eftersom motsolen då är rätt besvärande.

Övrigt: Det finns vindskydd, bänkar och eldningsmöjligheter i omedelbar närhet.
Man har stor nytta av en tubkikare, speciellt ju längre säsongen har framskridit.
Lars Sandberg