Avan/Norra Sunderbyn

Mitt emellan Boden och Luleå, vid Norra Sunderbyn och Avan, vidgar sig Luleälven till ca 2 km:s bredd. Vid lågt vattenstånd samlas här stora mängder änder och vadare, såväl under våren som under hösten.

Via färjeförbindelsen kan man lätt komma över älven. Från färjstället kan man också överblicka den söder därom liggande Grynnan där änder och tärnor häckar. Förutom denna observationsplats är P-platsen vid Norra Sunderbyn vid väg 97 en bra utsiktspunkt. Alldeles nedanför rastplatsen finns en stor sandbank, vilken friläggs vid lämpligt väder (nordlig vind och högtrycksväder).

Från mitten av april bildas en vak, dit tidiga sjöfåglar söker sig. Under första delen av maj kan de flesta i Norrbotten förekommande änder, skrakar, gäss, vadare och måsar observeras. Men också många ovanliga fåglar, som alkekung, storskarv och havsörn, har setts. Under tiden 15-25.5 brukar arktiska vadare, exempelvis kustsnäppa, kustpipare och myrspov kunna ses. Myrsnäppan rastar också regelbundet här. För att kunna bestämma många av dessa arter krävs att man har tubkikare då avståndet till sandbanken är alltför långt för en handkikare.

Höststräcket av vadare gör sig här påmint redan i juli och pågår under augusti in i september. Under senhösten samlas stora mängder simänder, storskrakar och kanadagäss liksom mindre flockar av sångsvan. Sjöorren brukar också rasta med några småflockar.

Även åkermarkerna väster om Avan och Unbyn har blivit ett populärt utflyktsmål under augusti och september. Då samlas flockar av tranor på korntegarna inför den förestående flyttningen mot söder. I början av september kan flockarna uppgå till närmare 500 ex, en imponerande syn. Visa hänsyn genom att inte lämna bilen så undviker du att skrämma upp dem.

Texten är hämtad från Fåglar i Norrbotten, suppl nr 2.