Smörberget
E4:an söderifrån (grön) : kör norrut från korsningen Bodenvägen (riksväg 97) / E4:an. Ca 1 km norr om Gammelstadsviken passerar man en klapperbrant till höger (öster) om E 4:an. Detta är Smörberget. Omedelbart efter branten vid liten gul vägskylt sväng höger mot Rutviksreveln. Parkera genast på någon av de små stigarna som utgår från grusvägen. Promenera upp på berget. Ovan stenskravlet ned mot E4:an har man god utsikt i hela västsektorn från Gammelstadsviken i söder till området bortom Rutvik i norr. Se karta nedan.

E4:an norrifrån (lila): kör söderut från den planskilda korsningen i Rutvik. Efter ca 1 km vid liten gul vägskylt sväng vänster mot Rutviksreveln. Parkera genast på någon av de små stigarna som utgår från grusvägen. Promenera upp på berget. Ovan stenskravlet ned mot E4:an har man god utsikt i hela västsektorn från Gammelstadsviken i söder till området bortom Rutvik i norr.

Gamla E4:an från Luleå/Porsön (blå): kör norrut från Porsön. Efter ca 5 km vid liten gul vägskylt sväng vänster mot Rutviksreveln. Följ vägen i ca 1,5 km. Parkera på någon av de små stigarna som utgår från grusvägen precis innan du kommer ut på E4:an. Promenera upp på berget. Ovan stenskravlet ned mot E4:an har man god utsikt i hela västsektorn från Gammelstadsviken i söder till området bortom Rutvik i norr.

Smörberget är en god sträcklokal för rovfågel. Framförallt under höststräcket (mitten av augusti till början av oktober) men även under vårsträcket (slutet av april - mitten av maj) har man chans att se en hel del rovfågel vid gynnsam väderlek - regnfritt samt höstvindar från sektorn nordväst-nordost. Det verkar som sträcket gärna följer området väster om Smörberget mellan E4:an och Gammelstad, över vilket man har god överblick. Arterna som kan ses är de som häckar i Norrbotten, med lite tur även de mer exklusiva, t ex pilgrimsfalk, havsörn och kungsörn.
Andreas Livbom