Dokkassjön

Vid Dokkassjön finns det två fågeltorn. Sjön är en välkänd häckningsplats för bl.a. salskrake och på senare tid även dvärgmås.

De röda ringarna markerar fågeltorn och krysset en bra observationsplats vid Jerttalompolo.


Screenshots taken from Garmin® MapSource® Friluftskartan®. Permission granted by Garmin.

Tillbaka till Gällivarekartan