Slagnäs-Stormyran

Stor myr där man har en bra chans till att få höra myrsnäppa eller dvärgbeckasin någon natt under försommaren.

Kompletterande text kommer så småningom.