Saltmyran

Läge: Ca 24km öst om Arvidsjaur, i Arvidsjaur kommun.
Åk österut från Arvidsjaur och ta vänster mot Piteå i Abborrträsk, Efter järnvägen tar du höger och sedan befinner du dig i början på myren. Kommer du från Piteå tar du vänster i Boksel och kommer du från Skellefteå tar du vänster 15km efter Glommersträsk.
Alla infarter är skyltade med, Satlmyrans torv.ind. område.

Allmän beskrivning: Saltmyran är ett ca 100ha stort myrområde som dikades ut för hand på 40-talet. 28 mil diken grävdes och nuförtiden nyttjas ca 500ha till torvtäkt. Den övriga arealen som inte nyttjas består till största delen av björk men även gamla ängar finns inom området. Dom större genomfartsvägarna får användas av allmänheten, övriga vägar tillhör torvindustrin och bör ej användas under produktionstid p.g.a stora fordon och brandrisk.

Fågelfauna: På våren anländer dom första fåglarna rätt tidigt till dom upptinade områdena runt torvtäkten, Fjällpipare och Ringtrastar ses även vissa vårar rasta på och runt myren.
Som sångarlokal tillhör nog myren kommunens bästa, här kan under sommaren Härmsångare, Ärtsångare, Grönsångare, och Rosenfink höras. Bland årligen häckande fåglar kan Varfågel, Småspov och Ljungpipare nämnas. I övrigt ses här rätt ofta Rovfåglar och Ugglor, som använder sig av den termik som bildas över myren eller som födosöker runt myren.

Tidpunkt: På våren är bästa tiden för att se rastande fåglar såsom Gäss, Vadare och tättingar eller födosökande Rovfåglar och Ugglor. Under juni månad är bästa tiden för att se eller framför allt höra någon ovanlig Sångare och på hösten kan man här få se någon Rovfågel som födosöker eller bara sträcker förbi.

Övrigt: Under sommarens varma dagar kan det på torvtäkten vara mycket torrt och brandfarligt. Stannar man och går ut ur bilen bör man inte beträda torvtäkten och framför allt inte elda eller röka runt densamma.
Bästa stället för att höra någon ovanlig sångare är när man passerar en bäck och björkridå mellan dom stora torvområdena.

Stefan Holmberg