Ringlet

Läge: Ligger i anslutning till Arvidsjaurs tätort.Ringlet består av två sammanhängande sjöar, Östra och Västra. Västra är avdelat med en väg och det är vid denna väg fågeltornet står.

Allmän beskrivning: Ringletsjöarna som ligger i anslutning till bostadsområde har trots detta ett magnifikt fågelliv. Här finns dessutom ett fint fågeltorn och vill du se alla fåglar bör du köra upp vid fotbollsplanen, gå ner från parkeringen, för att se dom inre delarna av Östra sjön.

Fågelfauna: Ringlet har framför allt många fåglar. En vanlig dag under sommarhalvåret finns här mellan 50 och 150 änder. Dessutom gör närheten till soptippen att det passerar mås- och kråkfåglar här rätt ofta. Rovfåglar, då framför allt falkar, födosöker även här med jämna mellanrum. Gråhakedopping och salskrake har häckat här dom senaste åren och ses vid varje besök på sommaren. Bland ovanligare fynd kan gråhäger och storskarv nämnas.

Tidpunkt: Maj månad är bästa tiden för att se vadare, mellan Västra och Östra Ringlet ses nästan årligen ett större antal brushannar spela med sina olikfärgade kragar. Juni-juli ses i huvudsak samma individer änder men silltrut, dvärgmås, tornseglare och backsvalor ses rätt ofta födosöka runt sjön. På hösten har man en liten chans att få se någon rastande bergand, alfågel, sjöorre eller svärta.

Övrigt: Kolla gärna igenom hela sjön, men dom västra delarna av sjön brukar oftast kunna hysa dom lite ovanligare arterna.

Stefan Holmberg