Ringelbäckens utlopp

Läge: Lokalen är en större grynna som ligger i Arvidsjaursjön, nära Arvidsjaurs samhälle. När du passerar mellan Västra och Östra Ringlet fortsätter du rakt fram mot Arvidsjaursjön, där tar du vänster, förbi sommarstugor och åker in till vägens ände. Där finns en stig som går rakt västerut och när du kommit över bäcken går du ner mot sjön.

Allmän beskrivning: Grynnan ligger mellan en liten ö i sjön och fastlandet. För att se alla sand och lerytor bör man ta sig ut en bit på grynnan.

Fågelfauna: Detta är nog den bästa lokalen om man vill se någon ovanlig vadare. Här häckar diverse snäppor och strandpipare. Trutar, måsar och änder ses även regelbundet. Bland ovanligare obsar kan, småsnäppa, kustsnäppa, kärrsnäppa, kustpipare och roskarl, nämnas.
Havsörn och storskarv kan även ses rasta här.

Tidpunkt: Allmänt vid lågvatten så är lokalen utmärkt, så sensommaren är att föredra. Tiden juli, augusti är bästa tiden, innan snäpporna helt plötsligt flyttat. September och oktober är överraskningarnas tid och då vet man aldrig vad som kan finnas på grynnan.

Övrigt: Spana gärna igenom träden runt ön innan ni kliver fram, här kan spanande rovfåglar gärna sitta. Stövlar är att föredra då man bör gå ut i gräset för att få överblick över området.
Det är lite dåligt med parkeringsplats så stanna gärna en liten bit före sista stugan, där finns en liten yta att parkera på.

Stefan Holmberg