Reivo

Läge: Ca 32km N om Arvidsjaur, i Arvidsjaur kommun.
Du åker 7km efter väg 45 mot Jokkmokk. Därefter tar du vänster mot Östansjö. Sedan åker du 10km, tills du ser en skylt, Reivo, till höger.

Allmän beskrivning: Se länsstyrelsens hemsida.
Fågelfauna. Här i Reservatet har man bra chans att få se tretåig hackspett, spillkråka, lappmes, lavskrika, bl.a. Dock är naturupplevelsen till att få se dessa fåglar, i sin rätta biotop, det som utgör den stora behållningen. Att te.x se lavskrikor i en lavrik skog, hackspettar som hackar på uråldriga ragor eller att se häckande fåglar som tittar ut genom någon av naturens egna holkar, är sådant som förgyller tillvaron.

Tidpunkt: Eftersom naturupplevelsen är den största behållningen så är reservatet värt ett besök året runt. Vintertid är det dock inte så tillgängligt, då vägar oftast inte är upplogade, så vill man göra ett besök denna tid så blir det till att åka skidor. Är man ingen rutinerad skidåkare så är man nog nödgad att använda skoter för att komma fram till reservatet.

Övrigt: I en av holkarna, vid det som under somrarna, använts som cafe, häckade –06 lappmesar och kan således kanske häcka där något år framöver. Undertecknad har själv inte vistats märkvärt i reservatet, så om ni hittar något värt att framföra, så hör gärna av er.

Stefan Holmberg

 
Karta från länsstyrelsen