Lobbelmyran

Läge: Ca 15km SO om Arvidsjaur, i Arvidsjaur kommun.
Kör vägen som går på norra sidan Byske älv, mellan Fjällbonäs och Gråträskkorsningen.
7 km väster om östra infarten svänger man norr ut, därefter kör man tills man ser en stor myr på höger sida.

Allmän beskrivning: Myren ligger i anslutning till stort område hedland i söder och
Kelisån med sina vassbevuxna stränder i norr. Myrområdet är rätt stort men fågellivet är i huvudsak koncentrerat runt dom små tjärnar finns på myren.

Fågelfauna: Här häckar bl.a. ,tofsvipor, storspovar, kanadagäss, smålom och brushane. Man har även stor chans att få se fiskljuse, varfågel, svarthakedopping och stjärtand.
Svårare att se men som kan påträffas är myrsnäppa, dvärgbeckasin, någon födosökande falk eller kärrhök. Tidigare har här varit en stor mås och trutkoloni som när det var som mest kunde uppgå till flera hundra individer.

Tidpunkt: Så fort vägen är körbar fram till slutet av juli är bästa tiden, därefter tunnas antalet fåglar ut.

Övrigt: Dom flesta av sjöfåglarna och vadarna sitter i och vid tjärnen längst in, därför bör man ta en promenad runt myren för att kunna ha chans att se dom flesta fåglarna.
Området strax före, med sina kvarlämnade torrakor, är ett intressant område där man ofta ser någon spanande rovfågel eller hamrande hackspett.

Stefan Holmberg