Lamburträsk

Läge: Ca 32km NO om Arvidsjaur, i Arvidsjaur kommun.
Du åker mot Älvsbyn och tar höger mot Gråträsk vid Fjällbonäs. När du passerat Pjesker tar du vänster efter någon kilometer, där finns en skylt. Kommer du från andra hållet svänger du av i Gråträsk och kör några kilometer tills du ser skylten.

Allmän beskrivning: Lamburträsket är ett naturreservat och kommunens hjärta vad beträffar fåglar. Här finns två fågeltorn, spångade stigar och en raststuga med information.
Här har det även, tidigare under många år, hållits berguvsuppfödning.
.
Fågelfauna: Här häckar dom flesta av Lappmarkens vanligare arter, Från trana till kungsfågel. Några av dom mindre vanliga arter som här kan ses är, stjärtand, svartmes, kärrhökar, tretåig hackspett och skedand. Av dom mer makabra fynd som gjorts kan , ringand, småfläckig sumphöna, mindre flugsnappare och snatterand, nämnas.

Tidpunkt: Här är ett rikt fågelliv under hela året men som på många andra ställen är, Maj och juni, dom bästa månaderna.

Övrigt: Stirra er inte blind på fåglarna i träsket utan se er gärna omkring efter fåglarna i reservatet. Gå gärna in i stugan och titta på dom uppstoppade fåglar som finns där och detta är som redan sagts ett reservat och bör därför behandlas som ett sådant.

Se även länsstyrelsens hemsida om Lamburträsket.

Stefan Holmberg

 
Karta från länsstyrelsen.