Grundträsk

Läge: Ca 26km sydöst om Arvidsjaur, i Arvidsjaur kommun.Åk österut från Arvidsjaur och ta höger mot Malå efter Abborrträsk, När du kommer till Grundträsk tar du andra vägen till höger, det står en liten skylt i korsningen. Därefter kör du till nästa skylt och därifrån gör du säkrast i att gå dom sista metrarna då vägen är dålig.

Allmän beskrivning: Grundträsket är ett stort träsk som bjuder på rätt bra med fågel men sällan några överraskningar, dock kan under flyttiderna ovanligare arter rasta här. Vad som kan dölja sig i gräset emellanåt är dock svårt att gissa. Runt sjön är fina sångarbiotoper som gör det värt att lyssna lite extra.

Fågelfauna: Som tidigare nämnts så syns oftast dom vanliga arterna såsom vigg, knipa, kricka, bläsand och gräsand. Oftast syns även stjärtand, salskrake och en del vadare. Vid rätt tillfällen kan dvärgbeckasin, mindre hackspett, grönsångare eller videsparvar, höras. Bland ovanligare gäster kan bläsgås, kärrsnäppa, alfågel, grå- och svarthakedopping nämnas.

Tidpunkt: På våren är bästa tiden för att se rastande vadare som ibland kan vara rätt så många vid rätt tidpunkt. Under sommaren syns dom häckande fåglarna och då är det helst med hörseln man kan hitta någon raritet. På sensommaren rastar en del flyttare och då är det även lättast att få se någon födosökande rovfågel.

Övrigt: Ibland kan det vara svårt att avgöra vad det är för luringar som sitter längst bort från tornet. Då kan man köra söderut, just efter byn, där finns det en platå utmed vägen som går bra att spana ifrån.

Stefan Holmberg

 
.