Glommersträsket

Läge: 40km öst om Arvidsjaur, i Arvidsjaur kommun.
Åk österut från Arvidsjaur mot Skellefteå och kör in i Glommersträsk. Mitt i byn ser du Västra träsket på höger sida och det finns en skylt vid vägen ner, väl nere finns ett fint torn till förfogande. Skall man bege sig till Östra träsket parkerar man lämpligast vid ishallen mitt i byn och går längst med den odlade tegen ner.

Allmän beskrivning: Västra träsket är ett uppdämt träsk som hyser dom flesta arterna, spana även gärna i dammarna som ligger vid vägen ned. Ta god tid på er då många av fåglarna kan sitta gömda och inte tittar fram så ofta.
Östra träsket hyser mindre arter men är inte att förakta, här ses och hörs även mera tättingar som huserar i riset runt dom gamla ängarna.

Fågelfauna: Glommersträsket är kommunens bästa lokal vad beträffar artrikedom, Här har senaste åren skedänder, salskrake, svarthakedopping och smalnäbbad simsnäppa häckat. Bland årliga gäster ses årta, brunand, brun Kärrhök, dvärgmås och gråhakedopping. Bland dom mer ovanliga fynden kan rörhöna, skäggdopping, gärdsmyg och myrsnäppa, nämnas.

Tidpunkt: Maj månad är träskets bästa tid, då finns här många av dom stationära fåglarna liksom rastande fåglar. Träsket har även inte hunnit att växa igen så att man har rätt bra överblick om vilka fåglar som finns här. Övriga sommaren är även gott om fågel men i huvudsak häckande fåglar. I augusti har vadarna och måsarna försvunnit och i September har änderna tunnats ut. Födosökande rovfåglar och rastande fåglar kan dock under dessa månader påträffas.

Övrigt: En riktig kikare, helst tubkikare, är att föredra när dom flesta fåglarna sitter på behörigt avstånd. Går ni till Östra tornet, stanna gärna bakom ishallen en stund och lyssna på alla de tättingar som far runt i buskagen.

Stefan Holmberg