Startsida
Styrelse
Kontaktperson
i kommunerna
Övriga
funktionärer
Fåglar i Norrbotten
Bli medlem
Stadgar
Ekonomi och Verksamhets-
berättelse
Protokoll och Skrivelser

Uppdaterad 2018-01-27

Fåglar i Norrbotten
Norrbottens Ornitologiska Förenings Tidskrift

Fåglar i Norrbotten har kommit ut sedan 1982. Den utkommer med 4 nr per år (cirka 128 sidor). Upplagan är 500 exemplar. Allt sedan starten har omslagsbilden tecknats av MatsÅke Bergström i Norrfjärden som också svarar för ett kåseri i varje nummer.

Tidningen behandlar Norrbottens läns fågelfauna och föreningens aktiviteter i länet. Här kan du läsa om vilka fåglar som setts under året, utvecklingen för några av våra projektarter, fågelinventeringar, bra lokaler för att skåda fåglar m m. Du får också tips om fågelmatning m m. I Fåglar i Norrbotten finns det mesta som kan intressera en fågelintresserad.

Här kan du se en förteckning över alla artiklar i FiN 1982 - 1996 och här visas en förteckning över alla artiklar i FiN 1997 - 2018 och denna länk visar en förteckning över alla arter som behandlats i FiN.


Prenumerationen ingår i Norrbottens Ornitologiska Förenings medlemskap.
Medlemskap inkl.prenumeration kostar 200 per år.

Gamla nummer av Fåglar i Norrbotten kan köpas i mån av tillgång. Priset är:
- 25 kronor per äldre lösnummer.
- 50 kronor per årets lösnummer
- 750 kronor för samtliga gamla nummer.
- Frakt tillkommer.

Vi ser gärna att du levererar allt inskickat material som datafiler i ( RTF- eller Wordformat/PC ). Utskrivna tabeller, diagram, figurer och bilder skickas till redaktören under adress enligt nedan.

Artiklar och övrigt material skickas till redaktören och ansvarige utgivaren.
Ulf Öhman
Kompanivägen 35,
974 44 Luleå
070-600 80 80
ulf.ohman00@bredband.net