LUCKA 10 - FACIT
Rätt svar på övre bilden ger 1 poäng, rätt svar på nedre bilden ger 1 poäng
och rätt svar på BÅDA bilderna ger 3 poäng. Svar på dessa bilder mottas ej eftersom svaret är publicerat.

För pekaren över bilden kommer ytterligare en bild fram. Fungerar inte detta tryck F5 eller på "Uppdatera".

FÖREGÅENDE LUCKA - NÄSTA LUCKA
TILLBAKA TILL KALENDERN

Foto: Peter Nilsson © 2007