LUCKA 1 - FACIT
Rätt svar på övre bilden ger 1 poäng, rätt svar på nedre bilden ger 1 poäng
och rätt svar på BÅDA bilderna ger 3 poäng. Svar på dessa bilder mottas ej eftersom svaret är publicerat.

För pekaren över bilden kommer ytterligare en bild fram. Fungerar inte detta tryck F5 eller på "Uppdatera".

NÄSTA LUCKA
TILLBAKA TILL KALENDERN

Foto: Peter Nilsson © 2007