NOF-KALENDERN 2009

 • Förtlöpande information (regeländringar, publiceringstider mm) publiceras på NOF-forum: http://www.nof.nu/ - HÅLL KOLL!
 • Under varje "lucka" finns det två bilder. Den översta bör vara lite lättare och den undre lite svårare.
 • Luckorna kommer att vara möjliga att öppna kvällen före "luckdag".
 • Vissa foton visar inte entydigt vilken art det är och vid dessa tillfällen får man gissa eller avstå.
 • Undertecknad är fotograf till samtliga (omanipulerade) bilder och äger alla dess rättigheter samt
  är tillika enväldig domare i denna tävling.
 • Om man svarar rätt på en bild får man 1 poäng och om man svarar rätt på båda bilderna
  får man 3 poäng.
 • Inga minuspoäng delas ut.
 • OBS! Kom ihåg att skriva ditt namn, varifrån du är och vilken lucka du svarar på!
 • Svaren ska vara mig - kalendermakaren@cornix.se - tillhanda innan rätt svar publiceras på NOF-net.
 • Rätt svar publiceras dag efter "luckdag", men variationer kan förekomma.
 • Endast svar inskickade via e-post beaktas (muntliga och per telefon, brev, vykort etc. är ej giltiga).
 • Sätt "NOF-kalendern 2009 - Lucka XX" som ämne/subject på ditt e-postsvar.
 • Ett facit och aktuell ställning kommer här att publiceras veckovis.
 • Resultatet av tävlingen tillkännages på NOF-net första veckan i januari 2009.
 • Alla försök till mutor och påtryckningar är resultatlösa men emotses med intresse.
 • Priser kommer att delas ut.
 • Begränsade delar av NOF:s styrelse samt andra mer eller mindre inblandade är ej tillåtna
  att delta i tävlingen.
 • Till föreningar eller andra webbar som vill länka till NOF-KALENDERN 2009 ber jag dessa peka länken till http://www.nof.nu/.
 • Tack Mattias Nordlund för dina uppmuntrande och kunniga kommentarer!

Lycka till!

Peter Nilsson - Kalendermakare

Tillbaka till Kalendern & Bonusbilderna


FACIT
Lucka
Bild Rätt svar
Antal svar
Rätta svar

Felaktiga svar

Kommentar
Övre Backsvala

155

140 (90%)

Större strandpipare
Mindre strandpipare
Rödvingad vadarsvala
Sandlöpare
Småsnäppa
Alkekung
Tobisgrissla
Tornseglare
Ladusvala
Hussvala

Stor spridning bland de felaktiga svaren. Hamnar man fel i den första tanken kan det bära åt många håll.
Det är sällan man ser svalor sittande på marken.
Det gråbruna bröstbandet under den vita strupen skiljer den från andra svalor:

Backsvala, Riparia riparia, Kallax, Luleå, 090529.

Gå tillbaka till Lucka 1 och för pekaren över bilden för att få fram en alternativ bild.

Undre Sparvhök

155

137 (88%)

Duvhök
Lärkfalk
Stenfalk
Aftonfalk
Gök
Hussvala

Fågel med "ögon i nacken". De breda axlarna ger rovfågelsjizzen, den grå ryggsidan tillsammans med det rödbrunt tonade bröstet som skymtar ger:

Sparvhök, Accipiter nisus, ad hane, Långnäs, Piteå, 090509. .

Gå tillbaka till Lucka 1 och för pekaren över bilden för att få fram en alternativ bild.

Övre Skogsduva

153

144 (94%)

Tamduva
Ringduva

Att det är en duva syns tydligt. De mörkare banden på vingen tillsammans med det "nätta" formatet och den relativt korta stjärten ger:

Skogsduva, Columba oenas, Öjebyn, Piteå, 080420.

Gå tillbaka till Lucka 2 och för pekaren över bilden för att få fram en alternativ bild.

Undre Spetsbergsgås

153

61 (40%)

Sädgås
Bläsgås
Grågås
Rödhalsad gås
Bläsand

En gås med ganska stor kontrast mellan ryggens ljusa grå färg och halsens bruna. Halsen ser också ganska kort ut vilket tillsammans pekar mot:

Spetsbergsgås, Anser brachyrhynchus, Alvik, Luleå, 080509

Gå tillbaka till Lucka 2 och för pekaren över bilden för att få fram en alternativ bild.

Övre Ladusvala

153

150 (98%)

Gök

Omisskännlig siluett som dessutom sitter på sin favoritplats. Den långa stjärten, de långa vingarna, den korta näbben och de korta benen visar att det är en:

Ladusvala, Hirundo rusica, Bertnäs, Piteå, 080528.
Gå tillbaka till Lucka 3 och för pekaren över bilden för att få fram en alternativ bild.

Undre Gluttsnäppa

153

108 (71%)

Rödbena
Grönbena
Svartsnäppa
Skogssnäppa
Myrspov

Ytterligare en siluettbild. En vadare i toppen av en torraka. Siluetten ger långa ben, relativt lång näbb och verkar den inte uppåtböjd också:

Gluttsnäppa, Tringa nebularia, Bondön, Piteå, 090513.
Gå tillbaka till Lucka 3 och för pekaren över bilden för att få fram en alternativ bild.

Övre Sångsvan

154

143 (93%)

Tundrasvan (Mindre sångsvan)

En lätt bild som visar det mesta man behöver. Lång hals på en vit fågel. Gul näbb men ganska mycket svart på den ändå. Ger antingen sångsvan eller mindre sångsvan (tundrasvan), i detta fallet en:

Sångsvan, Cygnus cygnus, Klubben, Luleå, 080422.

Gå tillbaka till Lucka 4 och för pekaren över bilden för att få fram en alternativ bild.

Undre Järnsparv

154

33 (21%)

Gäsand
Ejder
Kattuggla
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin
Tofsvipa
Morkulla
Storspov
Fjällabb
Stenfalk
Dalripa
Bivråk
Grönbena
kanvaravadfansomhelst
Kungsörn
Havsörn
Orre
Nattskärra
Lavskrika
Nötkråka
Ängspiplärka
Mindre flugsnappare
Grå flugsnappare
Gärdsmyg
Strömstare
Buskskvätta
Rödhake
Blåhake
Rödstjärt
Stare
Näktergal
Svartvit flugsnappare
Grå flugsnappare
Gransångare
Törnskata
Taltrast
Bergfink
Mindre korsnäbb
Gulsparv
Kornsparv

Svåraste bilden i Kalenderns historia!

"Järnkontakt" av tredje graden! Här är det egentligen bara den generella färgsättningen som kan ge en ledtråd. Blygrå kind och murrigt bruna täckare:

Järnsparv, Prunella modularis, Fårön, Piteå, 080924.
Gå tillbaka till Lucka 4 och för pekaren över bilden för att få fram en alternativ bild.

Övre Tofsvipa

149

120 (81 %)

Nilgås
Svart stork
Gravand
Skedand
Praktejder

Det blev en svår bild trots en vanlig och (i de flesta fall) lättidentifierad art. Vit undersida, röda ben, roströd nästan orange undergump och med en helt blåskimrande ovansida. Den kombinationen hittar du bara hos:

Tofsvipa, Vanellus vanellus, Öjebyn, Piteå, 080419.

Gå tillbaka till Lucka 5 och för pekaren över bilden för att få fram en alternativ bild.

Undre

Ängspiplärka

149

128 (86 %)

Sånglärka
Mongolpiplärka
Trädpiplärka
Skärpiplärka
Rödstrupig piplärka
Vinterhämpling
Gulsparv
Kornsparv

En fågel på marken med dessa toner för tankarna till piplärkor. Den långa och relativt raka bakklon, den olivfärgade ganska krafigt streckade ryggen ger:

Ängspiplärka, Anthus pratensis, Alvik, Luleå, 090414.

Gå tillbaka till Lucka 5 och för pekaren över bilden för att få fram en alternativ bild.

Övre Sånglärka

150

129 (86%)

Trädlärka
Större piplärka
Ängspiplärka
Trädpiplärka
Skärpiplärka
Lappsparv
Gulsparv
Sävsparv
Kornsparv

Ytterligare en fågel som lämnar en "clou" till bestämningen närmare bestämt den spikraka bakklon. Denna karaktär hittar du hos lärkorna. Lång handpenneprojektion, kraftig näbb och avsaknad av svarta vingknogar ger:

Sånglärka, Alauda arvensis, Öjebyn, Piteå, 080419.
Gå tillbaka till Lucka 6 och för pekaren över bilden för att få fram en alternativ bild.

Undre Knipa

150

129 (86 %)

Svarthakedopping
Sothöna
Gräsand
Bläsand
Brunand
Salskrake
Islandsknipa
Vigg

En välkänd siluett i solnedgången på våren. Det bulliga rundade huvudet med en lite näbb visar en:

Knipa, Bucephala clangula, Mörön, Luleå, 090525.
Gå tillbaka till Lucka 6 och för pekaren över bilden för att få fram en alternativ bild.

Övre Brushane

149

149 (100%)

--

Under vårarna i Norrbotten hittar du en sådan här omisskännlig kravatt bara hos en art. Det tysta skådespelet är fantastiskt!

Brushane, Philomachus pugnax, Svensbyn, Piteå, 090509.

Undre Hämpling

148

67 (45%)

Sånglärka
Vattenpiplärka
Trädpiplärka
Järnsparv
Gråsiska
Vinterhämpling
Snösparv
Lappsparv
Tallsparv
Videsparv
Kornsparv

Slank, långstjärtat och med distinkta ljusa bräm på pennorna. Man kan ana en ljus vingfläck. Trots att ryggen inte uppvisar den typiskt kaneltonade ryggen (förmodligen en fågel som föddes för ett år sedan) så är detta en:

Hämpling, Carduelis cannabina, Alvik, Luleå, 090417.

Övre Stenskvätta

140

122 (87 %)

Rödstjärt
Medelhavsstenskvätta
Buskskvätta
Bofink
Grönfink

En fågel med jämnt rostbeigetonat bröst och gråaktigt huvud. Högrest hållning pekar mot:

Stenskvätta, Oenanthe oenanthe, Piteå C, 091104.

Undre Snatterand

140

58 (41 %)

Gräsand
Stjärtand
Skedand
Kricka
Årta

Hona av en nätt simand. Jämna gulorange näbbsidor skiljer den från t ex en krick- och gräsandshona:

Snatterand, Anas strepera, hona, Fårön, Piteå, 090510.

Övre Stenfalk

141

130 (92 %)

Lärkfalk
Tornfalk
Sparvhök

Liten och nätt rovfågel med gråaktig rygg och lite varmare tonat bröst. Tydligt tvärbandad stjärt ger:

Stenfalk, Falco columbarius, hona, Långnäs, Piteå, 090425.

Undre Bergfink

140

128 (91 %)

Rödvingetrast
Taltrast
Björktrast
Dubbeltrast
Nötväcka
Lappsparv

Finkaktigt kluven stjärt och en rent ljus undersida med distinkta fläckar på sidorna och dessutom ett brunt band över undergumpen:

Bergfink, Fringilla montifringilla, hane, Fårön, Piteå, 080501.

Övre Storskrake

135

126 (93 %)

Storskarv
Småskrake
Svarthakedopping

Denna rufsiga kalufs tillhör skrakarna. Den skarpt avsatta gränsen mellan den hals och bröst ger:

Storskrake, Mergus merganser, hona, Haraholmen, Piteå, 080515.

Undre Rödstjärt

134

89 (66%)

Skärpiplärka
Koltrast
Näktergal
Järnsparv
Stenskvätta
Nunnestenskvätta
Buskskvätta
Svarthakad buskskvätta
Svart rödstjärt
Rödhake
Mindre flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Grå flugsnappare

Märkarbild med fågel i handen. En storögt tätting med jämna beiga toner. De orangea anstrykningarna på bröstet ger en ledtråd mot:

Rödstjärt, Phoenicurus phoenicurus, Fårön, Piteå, 080829.

Övre Storspov

132

88 (67 %)

Enkelbeckasin
Småspov
Myrspov
Rödspov
Ljungpipare
Svartsnäppa
Mosnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa

En ganska biffig vadare med gråa långa kraftiga ben och en tydligt tecknad rygg. Småspov eller storspov?:

Storspov, Numenius arquata, Långnäs, Piteå, 090425.

Undre

Vinterhämpling

132

89 (67 %)

Gråsiska
Snösiska
Grönsiska
Grönfink
Lappsparv

Liten fröätande tättting med kraftigt streckad rygg och huvud. Ingen pannfläck och helgul näbb:

Vinterhämpling, Carduelis flavirostris, Öjebyn, Piteå, 080419.

Övre Rosenmås

128

87 (68 %)

Dvärgmås
Fiskmås
Skrattmås
Präriemås
Tretåig mås

Vilken pärla vi fick möjligheten att beundra i grannlänet i våras. Nätt, elegant med knallröda ben och ljuvligt rosafärgat bröst:

Rosenmås, Rhodostethia rosea, Storuman, Västerbotten, 090422.

Undre

Medelhavstrut

128

37 (29 %)

Gråtrut
Fiskmås
Ringnäbbad mås
Gulfotad gråtrut
Kaspisk trut
Silltrut

Förmodligen den knepigaste bilden detta år (trodde jag men det har hittills visat sig vara järnsparven). Stor trut med havstrutgrov känsla, mycket svart i handen. Dessutom gula ben och lite skumma slantar!:

Medelhavstrut, Larus michaellis, Hvar, Makarska, Kroatien, 080729.
Jag har godkänt gulfotad trut eftersom det var den äldre benämningen på arten dock inte gulfotad gråtrut ("omissus").

Övre Törnsångare

124

121 (98%)

Rörsångare
Ärtsångare

En sångare med stora kontraster i ansiktet, kritvit strupe och ganska kraftig näbb. Rödbruna vingpaneler därtill visar att det är en:

Törnsångare, Sylvia communis, Öjebyn, Piteå, 080607.

Undre Skogssnäppa

122

75 (61 %)

Sädgås
Grågås
Prutgås
Svarttärna
Kustlabb
Tofsvipa
Grönbena
Kustpipare
Storspov
Småspov
Havsörn
Bivråk
Fjällvråk
Blå kärrhök
Kungsörn
Jorduggla
Hussvala
Nötkråka

Här var tydligen svårt att få storleken att stämma. En lite knepig vinkel men den relativt glest bandade stjärtspetsen som riktigt lyser tillsammans med en mörkt övre och undre vinge - hussvalelik siluett & teckning ger:

Skogssnäppa, Sangis, Kalix, 080503.

Övre Gråhakedopping

126

74 (59 %)

Svarthakedopping
Svarthalsad dopping
Skäggdopping

Min favoritfågel över alla andra, speciellt "lätet". Korta örontofsar rödaktig hals (red-necked) ger:

Gråhakedopping, Podiceps grisegena, Fårön, Piteå, 080906.

Undre Grå flugsnappare

125

113 (90 %)

Duvhök
Blå kärrhök
Aftonfalk
Sädesärla
Citronärla
Talgoxe

En fågel utan karaktärer men man kan skönja den streckade hjässan. Lite knepigt också för den ruggar inte här hos oss vilket denna fågel gör.

Grå flugsnappare, Muscicapa striata, Dar es Salaam, Tanzania, 050209.

Övre Trädkrypare

123

76 (62 %)

Fjällvråk
Ormvråk
Brun kärrhök
Fiskgjuse
Stenfalk
Aftonfalk
Jaktfalk
Buskskvätta
Snösparv

Huga, en grym en! Så här nära kanske den ger lite problem när man inte ser den långa böjda näbben:

Trädkrypare, Certhia familiaris, Fårön, 080829.

Undre Grönfink

124

83 (67 %)

Sothöna
Stjärtmes
Lavskrika
Tallbit
Mindre korsnäbb
Grönsiska
Gråsiska
Gulsparv
Gulhämpling
Gråsparv
Pilfink
Videsparv

Maskerad gynnare som egentligen är vanlig. Grov fröätarnäbb med ljus undersida, gröntonade ytterfan på stärtpennorna:

Grönfink, Carduelis chloris, Fårön, Piteå, 080426.

Övre Havsörn

124

103) 83 %)

Gåsgam
Smutsgam
Kungsörn
Dvärgörn
Större skrikörn
Stäppörn
Blå kärrhök
Brun kärrhök
Lappuggla

En mäktig fågel mot vindsnurrornas värmedallerskepnader. En jätte med definierade handpennor och breda vingar:

Havsörn, Haliaetus albicilla, Södra armen, Piteå, 090413.

Undre Sothöna

124

101 (81 %)

Prutgås
Vitkindad gås
Snögås
Svärta
Sjöorre
Rörhöna
Gråhäger
Bronsibis

Helsvart fågel på is. Man kan skönja fågelns grönaktiga ben och långa tår:

Sothöna, Fulica atra, Stadsviken, Haparanda, 080504.

Övre Fjällpipare

121

121 (100 %)

--

De vita ögonbrynen som sträcker sig ändå till nacken avslöjar fågeln. Man kan också se lite av det rostbruna bröstet:

Fjällpipare, Charadrius morinellus, Öjebyn, Piteå, 080520.

Undre

Sparvuggla

119

78 (66 %)

Småfläckig sumphöna
Fjällpipare
Fjällvråk
Brushane
Grönbena
Pärluggla
Hökuggla
Fjälluggla
Berguv
Ringtrast
Höksångare
Järnsparv
Stare
Svartvit flugsnappare
Nötkråka
Trädkrypare
Videsparv
Va faan Peter??
Järpe!!!!!hahahaha
Inteenaaaaaning

Ytterligare en gynnare med ögon i nacken. De små ljusa fläckarna på ryggfjädrarna visar att det är en:

Sparvuggla, Glaucidium passerinum, Fårön, Piteå, 081001.

Övre Rödbena

118

107 (91 %)

Svartsnäppa

En vadare med relativt grov vattring både på ovan- och undersida och knallröda ben pekar mot:

Rödbena, Tringa totanus, Öjebyn, Piteå, 080626.

Undre Videsparv

117

117 (83 %)

Tornfalk
Rödvingetrast
Rödstjärt
Törnskata
Lavskrika
Gråsparv
Pilfink
Skäggmes
Pungmes
Nötväcka
Steglits
Lappsparv
Klippsparv
Bergfink

En kaskad av rödbruna toner. Rödbrun övergump, två beige ryggstreck och svartvit huvudteckning:

Videsparv, Emberiza rustica, hane, Pitholm, Piteå, 090513.

Övre Brunand

117

115 (98 %)

Rödhuvad dykand
Fisktärna

Omisskännlig men ganska ovanlig här i norr. Skirt ljusgrå kropp och lysande rödbrunt huvud med ett illrött öga:

Brunand, Aythya ferina, hane, Mjölkudden, Luleå, 090516.

Undre Gulsparv

117

113 (97 %)

Lappsparv
Gulhämpling

Helt klart en fröätare. Mycket gula toner på huvud och undersida samt en roströd övergump:

Gulsparv, Emberiza citrinella, Alvik, Luleå, 090511.

Övre Törnskata

116

114 (98 %)

Varfågel
Svartpannad törnskata

Ett bruskärt ovattrat bröst, en rödbrun rygg och ett ljusgrått huvud. Den svarta banditmasken går också att skönja:

Törnskata, Lanius collurio, hane, Haraholmen, Piteå, 070521.

Undre Skedand

116

113 (97 %)

Svarthakedopping
Gravand
Bläsand

En and med huvudet under vattnet. De mättat rödbruna kroppsidorna inramade av vitt samt den svarta ryggen ger:

Skedand, Anas clypeata, hane, Mörön, Luleå, 090525.

Övre Forsärla

115

105 (91 %)

Gulärla
Grönsiska

En ärla med ryggen mot ger ändå tillräckligt. Enda ärlan med brunskära ben och ett markerat gult akterparti ger:

Forsärla, Motacilla cinerea, hane, Öjebyn, Piteå, 080417.

Undre Enkelbeckasin

115

56 (49 %)

Dvärgbeckasin
Dubbelbeckasin
Morkulla
Skärsnäppa

En vadare som ligger och trycker i gräset. Den jättelånga näbben är skymd av ett grässtrå - tänk vad ett grässtrå kan ställa till med. Ovattrad bröst/buk eller för att citera Matsåke Bergström: Det var ett lurigt grässtrå som kortade av näbben till dvärgbeckasinlängd. Det tunna, svarta streck som ska finnas i ögonbrynsstrecket på en d.b. saknas dock.

Enkelbeckasin, Gallinago gallinago, Lillpite, Piteå, 080428.

Övre Dubbeltrast

112

102 (91 %)

Taltrast

En biffig trast med stora runda fläckar på undersidan sitter och trycker:

Dubbeltrast, Turdus viscivorus, Lånhnäs, Piteå, 080428.

Undre

Buskskvätta

111

107 (96 %)

Svarthakad buskskvätta
Grönsiska
Gråsiska
Lappsparv

En lite knubbig tätting sitter på toppen av en pinne. De ljusa ögonbrynstrecken som skymtar samt den kortstjärtade jizzen ger:

Buskskvätta, Saxicola rubetra, Fårön, Piteå, 080521.

Övre Nötväcka

107

105 (80 %)

Tofsvipa
Sparvhök
Rostand
Tornfalk
Tjäder
Järpe
Härfågel
Trädlärka
Stenknäck
Buskskvätta
Snösparv

Detalj av stjärten och de rödbruna vitspetsade undre stjärttäckarna som bara hittas hos:

Nötväcka, Sitta europea, Fårön, Piteå, 080906.

Undre Grönbena

106

65 (61 %)

Ljungpipare
Amerikansk tundrapipare
Kustpipare
Svartsnäppa
Skogssnäppa
Småspov
Myrspov

En vadare med relativt grova vita och beige fläckar samt stjärtens ganska täta bandning ger:

Grönbena, Tringa glareola, Bertnäs, Piteå, 080515.

Övre Ortolansparv

107

97 (91 %)

Trädpiplärka
Rödstrupig piplärka
Svart rödstjärt
Buskskvätta
Gräshoppsångare
Gulsparv
Gyllensparv
Gråsparv

Den gula ögonringen, de nästan orangebruna kroppssidorna och det vackert gröngrå huvudet ger:

Ortolansparv, Emberiza hortulana, hane, Öjebyn, Piteå, 090514.

Undre

Fjällvråk

106

58 (55 %)

Fjällabb
Duvhök
Blå kärrhök
Brun kärrhök
Ormvråk
Bivråk
Röd glada
Brunglada
Stenfalk
Hökuggla

När det gäller kalenderns sista bild är jag inte helt säker själv. Jizzen ger fjällvråk men utseendet stämmer inte i mina ögon på alla punkter. Som enväldig domare bestämmer jag att det rätta svaret är en fjällvråk men emotser gärna en diskussion!

Fjällvråk, Buteo lagopus, Tullnäs, Piteå, 090428.

Lite siffror rörande NOF-kalenderna 2009

100%
gjorde så bra dom förmådde utifrån de förutsättningar som fanns!
13 750
träffar på Kalendersidan (Rekord - typ)
3 836
epost har tills nu passerat genom kalendermakaren@cornix.se (2 674 totalt 2007, 897 totalt 2005)
2 746
rätta svar på de övre bilderna har registrerats - 87%
2 128
rätta svar på de nedre bilderna har registrerats - 68%
1 928
3-poängare är utdelade
6 290
bildsvar totalt är registrerade
6 818
poäng är utdelade
165 st
deltog i årets NOF-kalendern 2009 (124 totalt 2007, 55 totalt 2005)
96 st/58%
av deltagarna har svarat på alla Luckor (72 st/58% 2007,
20 st/36% 2005)
77%
är "rättsvarsfrekvensen" (80% 2007, 75% 2005)
59%
svarade rätt på den svåraste övre bilden (Gråhakedopping i Lucka 14)
21%
svarade rätt på den svåraste undre bilden (Järnsparv i Lucka 4)
100%
dvs att alla svarade rätt inträffade på två bilder (Brushane i Lucka 7 samt Fjällpipare i Lucka 17)
96%
svarade rätt på båda bilderna i Lucka 20 (Törnskata & Skedand) vilket blev den lättaste Luckan
22%
svarade rätt på båda bilderna i Lucka 4 (Sångsvan & Järnsparv) vilket blev den svåraste Luckan
Ingen
deltagare har alla rätt på sina inskickade svar
32 st/20%
kvinnor deltog (15 st/12% 2007, 14 st/25% 2005)
46 st/28%
norrbottningar deltog (37 st/30% 2007)

Preliminärt SLUTRESULTAT
av NOF-kalendern 2009

Mats
Axbrink Hudiksvall 70 poäng
Johan Södercrantz Uppsala 70 poäng
Magnus Blom Gränna 68 poäng
Peeter Boldt-Christmas Vallentuna 68 poäng
Toni Hermansson Lekeryd 68 poäng
Thomas Hultquist Halmstad 68 poäng
Elisabeth Köster Stockholm 68 poäng
Sven-Erik Sundberg Piteå 67 poäng
Staffan Sundin Piteå 67 poäng
Jörgen Andersson Umeå 66 poäng
Stefan Asker Karlstad 66 poäng
Jonas Jönsson Piteå 66 poäng
Lars Sandberg Piteå 66 poäng
Jouni Ylipekkala Haparanda 66 poäng
Ola Bäckman Göteborg 65 poäng
Niklas Andersson Umeå 64 poäng
Marcus Bergström Gävle 64 poäng
Andreas Garpebring Umeå 64 poäng
Jon Hessman Uppsala 64 poäng
Anders Johansson Gävle 64 poäng
Sven Johansson Bredaryd 64 poäng
Dan Mansbo Deje 64 poäng
Anna Holm Stockholm 63 poäng
David Strasevicius Umeå 62 poäng
Herman Sundqvist Avan 62 poäng
Kaj Svahn Malmö 62 poäng
Eija Wikström Kalix 62 poäng
Patrick Åström Lundsbrunn 62 poäng
Nina Janelm Uppsala 61 poäng
Andreas Wedman Gävle 61 poäng
Thorbjörn Bergman Piteå 60 poäng
Magnus Hallgren Tidaholm 60 poäng
Magnus Köpman Karlstad 60 poäng
Per Sandberg Piteå 60 poäng
Sophie Ehnbom Falsterbo 59 poäng
Lasse Olsson Varberg 59 poäng
Stefan Andersson Reftele 58 poäng
Stefan Holmberg Abborrträsk 58 poäng
Mats Westberg Gävle 58 poäng
Annalisa Mirell Boden 57 poäng
Marie Olsson Rackträsk 57 poäng
Anders Sennmalm Järfälla 57 poäng
Kirsti Viinamäki Boden 57 poäng
Matsåke Bergström Lakafors 56 poäng
Thomas Birkö Själevad 56 poäng
Sören Carlsson Vetlanda 56 poäng
Ulf P Eriksson Gammelstad 56 poäng
Anders Jihmanner Vänersborg 56 poäng
Leif Johansson Härnösand 56 poäng
Robert Kavhed Hägersten 56 poäng
Ola Wennberg Göteborg 56 poäng
Sofia Åström Lundsbrunn 56 poäng
Stefan Karlsson Väståboland, Finland 55 poäng
Tomas Carlsson Piteå 54 poäng
Fredrik Klingberg Göteborg 54 poäng
Lars G R Nilsson Lund 54 poäng
Tony Persson Luleå 54 poäng
Magne Pettersen Gamle Fredrikstad, Norge 54 poäng
Lillemor Svedin Björklinge 54 poäng
Dan Andersson Stockholm 53 poäng
Martin Heinrich Anneberg 53 poäng
Katarina Stenman Umeå 53 poäng
Ytterligare 103 deltagare vill jag tacka för god kamp och gott arbete!
Betrakta, tills vidare, resultatlistan som preliminär.
Korrigeringar kan komma i efterhand.
Jag skulle uppskatta om eventuella felaktigheter skickades till
kalendermakaren@cornix.se

Q3 - DELRESULTAT av NOF-kalendern 2009
Ställning efter 18 Luckor

Mats Axbrink Hudiksvall 52 poäng
Dan Mansbo Deje 52 poäng
Johan Södercrantz Uppsala 52 poäng
Jörgen Andersson Umeå 50 poäng
Magnus Blom Gränna 50 poäng
Peeter Boldt-Christmas Vallentuna 50 poäng
Toni Hermansson Lekeryd 50 poäng
Thomas Hultquist Halmstad 50 poäng
Anders Johansson Gävle 50 poäng
Jonas Jönsson Piteå 50 poäng
Elisabeth Köster Stockholm 50 poäng
Lars Sandberg Piteå 50 poäng
Sven-Erik Sundberg Piteå 49 poäng
Staffan Sundin Piteå 49 poäng
Niklas Andersson Umeå 48 poäng
Stefan Asker Karlstad 48 poäng
Marcus Bergström Gävle 48 poäng
Andreas Garpebring Umeå 48 poäng
Sven Johansson Bredaryd 48 poäng
Eija Wikström Kalix 48 poäng
Jouni Ylipekkala Haparanda 48 poäng
Ola Bäckman Göteborg 47 poäng
Anders Eriksson Solna 47 poäng
Anna Holm Stockholm 47 poäng
Thorbjörn Bergman Piteå 46 poäng
Jon Hessman Uppsala 46 poäng
David Strasevicius Umeå 46 poäng
Herman Sundqvist Avan 46 poäng
Kaj Svahn Malmö 46 poäng
Patrick Åström Lundsbrunn 46 poäng

Q2 - DELRESULTAT av NOF-kalendern 2009
Ställning efter 12 Luckor

Mats
Axbrink Hudiksvall 36 poäng
Magnus Blom Gränna 34 poäng
Peeter Boldt-Christmas Vallentuna 34 poäng
Sven Johansson Bredaryd 34 poäng
Dan Mansbo Deje 34 poäng
Sven-Erik Sundberg Piteå 34 poäng
Staffan Sundin Piteå 34 poäng
Johan Södercrantz Uppsala 34 poäng
Jörgen Andersson Umeå 32 poäng
Thorbjörn Bergman Piteå 32 poäng
Anders Eriksson Solna 32 poäng
Toni Hermansson Lekeryd 32 poäng
Thomas Hultquist Halmstad 32 poäng
Anders Johansson Gävle 32 poäng
Jonas Jönsson Piteå 32 poäng
Elisabeth Köster Stockholm 32 poäng
Lars Sandberg Piteå 32 poäng
David Strasevicius Umeå 32 poäng
Eija Wikström Kalix 32 poäng
Jouni Ylipekkala Haparanda 32 poäng
Anna Holm Stockholm 31 poäng
Patrick Åström Lundsbrunn 31 poäng

Q1 - DELRESULTAT av NOF-kalendern 2009
Dessa deltagare har svarat rätt på alla bilder fram till Lucka 6

Mats Axbrink Hudiksvall 18 poäng
Thorbjörn Bergman Piteå 18 poäng
Magnus Blom Gränna 18 poäng
Peeter Boldt-Christmas Vallentuna 18 poäng
Roger Book Uddebo 18 poäng
Sven Johansson Bredaryd 18 poäng
Jonas Jönsson Piteå 18 poäng
Elisabeth Köster Stockholm 18 poäng
Dan Mansbo Deje 18 poäng
Sven-Erik Sundberg Piteå 18 poäng
Staffan Sundin Piteå 18 poäng
Johan Södercrantz Uppsala 18 poäng
Eija Wikström Kalix 18 poäng
Jouni Ylipekkala Haparanda 18 poäng
26 deltagare har svarat rätt på alla utom en bild!