NOF-KALENDERN 2009

Bonusbilder

16 bonusbilder som är frivilliga.
Resultatet på dessa kommer att användas för att skilja deltagare som hamnat på samma poäng efter 24 Luckor.
Varje rätt svar på nedanstående bilder ger 1 poäng. Inga minuspoäng utdelas.
Skicka ETT e-post med alla dina svar på de 16 bilderna till kalendermakaren@cornix.se senast den 29/12 2009.

TILLBAKA TILL KALENDERN

14 / 16

BRUSHANE - Philomachus pugnax

68% svarade rätt på denna bild.
Övriga svar:
Kustsnäppa, Stortrapp, Roskarl, Morkulla, Dalripa, Kärrsnäppa, Enkelbeckasin & Småsnäppa

kalendermakaren@cornix.se
Foto: Peter Nilsson © 2007