X-listan för Norrbottens län. Senast uppdaterad 2008-11-19Datum Namn Ny art Nytt antal
2004-06-16 Per Sandberg Amerikansk Kopparand
Fjällabb
250
251
2004-07-09

Ingrid Sandahl
Andreas Livbom

Ägretthäger 228
252
2004-08-06 Ulf P Eriksson Mindre Flugsnappare 257
2004-10-05
2004-10-06
Andreas Livbom Tretåig mås
Kungsfågelsångare
253
254
2004-10-02
2004-10-03
Per Sandberg Skärsnäppa
Taigasångare
252
253
  [Per, Lars, Ingrid, Andreas] [Svart Svan]  
  Lars Sandberg Kungsfågelsångare 267
  Johan Gelting-Nyström Kustpipare 229
  Lars Sandberg [Chilebläsand]  
2004-05-02
2004-06-03
Herman Sundqvist Gravand
Tereksnäppa
226
227
2004-06-17
2004-06-18
2004-07-30
2004-07-30
2004-08-29
2005-01-02
Jan-Olov Johansson Grönsångare
Tordmule
Fjällabb
Ringtrast
Nötväcka
Tretåig Hackspett
192
193
194
195
196
197
2005-03-14 Postumt tillägg för Kurt Persson Hussvala - som av någon anledning saknades i Kurts lista, men som han ju med säkerhet sett 246
2005-04-10 Jan-Olov Johansson
Roger Söderström
Knölsvan 198
240
2005-04-17 Jan Henriksson
Jan-Olov Johansson
Herman Sundqvist
Berglärka 236
199
228
2005-04-17 Jan-Olov Johansson Vinterhämpling 200
2005-04-18 Lars Gustafsson Berglärka 222
2005-05-10 Andreas Livbom
Mats Bergquist
Per Sandberg
Johan Gelting-Nyström
Roger Söderström
Amerikansk bläsand 255
259
254
231
242
2005-04-20
2005-04-28
2005-05-28
2005-05-31
2005-06-02
2005-06-03
Jan-Olov Johansson Hornuggla
Stäpphök
Fjällpipare
Myrsnäppa
Göktyta
Bändelkorsnäbb
201
202
203
204
205
206
2005-06-08
2005-06-12
2005-06-12
2005-06-12
Jan-Olov Johansson Vattenrall
Trädlärka
Gärdsmyg
Svarthätta
207
208
209
210
2005-06-12 Andreas Livbom
Per Sandberg
Lars Harnemo
Roger Söderström
Jan Henriksson
Johan Gelting-Nyström
Herman Sundqvist
Jan-Olov Johansson
Större skrikörn 256
255
250
241
237
230
229
211
2005-06-17 Johan Gelting-Nyström Gärdsmyg 232
2005-06-21 Herman Sundqvist Trädlärka 230
2004   Fältsångare (ny på listan)  
2005-07-14
2005-07-21
Jan-Olov Johansson Bivråk
Törnskata
212
213
2005-08-09
2005-09-10
Ulf Eriksson
Thorbjörn Bergman
Aftonfalk 258
259
2005-08-20 Roger Söderström Röd glada 245
2005-10-03 Andreas Livbom
Ulf Eriksson
Tony Persson
Sven-Erik Sundberg
Staffan Sundin
Mats Bergquist
Torbjörn Bergman
Lars Harnemo
Jan Andersson
Peter Nilsson
Roger Söderström
Johan Gelting-Nyström
Jan-Olov Johansson
Mongolpiplärka 257
259
265
264
261
260
260
251
245
244
243
233
214
2006-01-28 Lars Harnemo Steglits 252
2006-04-18/19 Sven-Erik Sundberg
Staffan Sundin
Torbjörn Bergman
Lars Harnemo
Jan Andersson
Peter Nilsson
Jan-Olov Johansson
Forsärla 265
262
261
253
246
245
215
2006-04-18 Jan Andersson Skärpiplärka 247
2006-04-22 Tomas Carlsson Forsärla 232
2006-04-25 Lars Sandberg
Sven-Erik Sundberg
Staffan Sundin
Peter Nilsson
Citronärla 268
266
263
264
2006-04-27 Jan-Olov Johansson Ejder 216
2006-05-02   [Några gamla klammerarter]  
2006-05-06 Andreas Livbom
Lars Sandberg
Staffan Sundin
Mats Bergqvist
Per Sandberg
Roger Söderström
Tord Gustafsson
Johan Gelting-Nyström
Tomas Carlsson
Herman Sundqvist
Jan-Olov Johansson
Svartbent strandpipare 258
269
264
261
256
246
238
234
233
231
217
2006-05-26 Mats Bergqvist Svart Rödstjärt 262
2006-05-27 Per Sandberg
Roger Söderström
Johan Gelting-Nyström
Jan-Olov Johansson
Mindre flugsnappare 257
246
235
218
2006-05-28 Per Sandberg
Lars Sandberg
Roger Söderström
Biätare 258
270
248
2006-05-31 Jan-Olov Johansson Hämpling 219
2006-05-31
-
2006-06-04
Lars Sandberg
Sven-Erik Sundberg
Staffan Sundin
Torbjörn Bergman
Ulf P Eriksson
Andreas Livbom
Per Sandberg
Peter Nilsson
Roger Söderström
Jan Henriksson
Johan Gelting-Nyström
Tomas Carlsson
Herman Sundqvist
Jan-Olov Johansson
Ringand 271
267
265
262
260
259
259
247
247
238
236
231
232
220
2006-06-14 Herman Sundqvist Svarthätta 233
2006-06-06
2006-08-05
2006-08-30
Jan-Olov Johansson Näktergal
Jaktfalk
Rödstrupig piplärka
221
222
223
2006-09-10 Lars Sandberg
Staffan Sundin
Mats Bergqvist
Ulf Eriksson
Andreas Livbom
Per Sandberg
Stig Lundberg
Johan Gelting-Nyström
Herman Sundqvist
Turturduva 272
266
263
261
260
260
246
237
234
2006-09-16 Roger Söderström Turturduva 249
2006-10-14
2006-10-20
Tomas Carlsson Prutgås
Turturduva
234
235
2006-10-18
2006-10-23
Lars Harnemo
Jan Andersson
Turturduva 254
248
2006-11-08 Staffan Sundin
Lars Sandberg
Sven-Erik Sundberg
Torbjörn Bergman
Per Sandberg
Peter Nilsson
Svart rödstjärt 267
273
268
263
261
248
2006-12-07   Kompletterat listan med de tidigare observerade:
Svarthalsad dopping
Havssula
Brunsångare
Listans ordning ändrad enligt bland annat SOFs taxonomiska kommitte, med Anseriformes (andfåglar) först, följt av Galliformes (hönsfåglar). Ordningen i övrigt är oförändrad.
Listan har försetts med kommentarer för arter med få fynd.
(Dessa kommentarer är dock ej kompletta ännu)
 
Gammal? Lars Sandberg [Rapphöna]  
2006-09-02
(godk. -07)
Lars Sandberg
Per Sandberg
Mindre skrikörn 274
262
2007-05-14 Andreas Livbom
Lars Harnemo
Vitnackad svärta 261
255
2007-05-18
2007-05-21
Herman Sundqvist
Johan Gelting-Nyström
Rörhöna 235
239
2007-05-19 Johan Gelting-Nyström Svart rödstjärt 238
2007-05-24 Lars Sandberg
Sven-Erik Sundberg
Staffan Sundin
Thorbjörn Bergman
Mats Bergqvist
Ulf P Eriksson
Peter Nilsson
Mats Karström
Vitnackad svärta 275
269
268
264
264
262
249
219
2007-06-03 Herman Sundqvist Vattenrall 236
2007-06-10 Per Sandberg
Staffan Sundin
Kärrsångare 263
269
2007-04-24
2007-06-25
Johan Gelting Nyström Blåstjärt
Forsärla
240
241
2007-06-23 Tony Persson
Ulf P Eriksson
Stig Lundberg
Svart rödstjärt 266
263
247
2007-06-23 Roger Söderström Forsärla
Svart rödstjärt
250
251
2007-06-30 Herman Sundqvist Svart rödstjärt
Forsärla
237
238
  Jan Andersson Vattenrall 249
2007-07-08 Herman Sundqvist
Lars Sandberg
Sven-Erik Sundberg
Staffan Sundin
Tony Persson
Torbjörn Bergman
Mats Bergqvist
Per Sandberg
Ulf P Eriksson
Andreas Livbom
Roger Söderström
Peter Nilsson
Jan Andersson
Brednäbbad simsnäppa 239
276
270
270
267
265
265
264
264
262
252
250
250
2007-08-06
2007-08-07
Per Sandberg Rödhuvad törnskata (ny art för länet)
Svartpannad törnskata (ny art för länet)
265
266
2007-09-08 -
2007-09-13
Per Sandberg
Andreas Livbom
Roger Söderström
Jan Andersson
Johan Gelting
Herman Sundqvist
Rostand 267
263
253
251
242
240
2007-09-16 Sven-Erik Sundberg
Tony Persson
Torbjörn Bergman
Roger Söderström
Stig Lundberg
Taigasångare 271
268
266
254
248
2007-10-03 Thorbjörn Bergman Skärsnäppa 267
2007-10-03 Staffan Sundin
Thorbjörn Bergman
Kungsfågelsångare 271
268
2007-10-04 Mats Bergqvist Kungsfågelsångare 266
2007-10- Jan Andersson Svarthakad (vitgumpad) buskskvätta 252
2007-10-06 Johan Gelting Kungsfågelsångare
Taigasångare
243
244
2007-10-19 Jan-Olov Johansson Turturduva 224
2007-11-27 Jan Andersson
Peter Nilsson
Johan Gelting
Jan-Olov Johansson
Smådopping 253
251
245
225
2005-10-18
2006-09-16
2003-05-24
Peter Nilsson
(kompletteringar)
Amerikansk bläsand
Turturduva
[Chilebläsand]
252
253
-
2008-01-09 Ulf P Eriksson
Andreas Livbom
Lars Sandberg
Sven-Erik Sundberg
Staffan Sundin
Torbjörn Bergman
Tony Persson
Per Sandberg
Mats Bergqvist
Stig Lundberg
Johan Gelting
Mats Karström
Större turturduva (Vuollerim, Jokkmokk) underkänd av RK 263
262
275
270
270
267
267
266
265
247
244
218
2008-06-05 Andreas Livbom Mindre Flugsnappare 263
2008-06-06
-
2008-06-22
Ingrid Sandahl
Lars Sandberg
Sven-Erik Sundberg
Staffan Sundin
Per Sandberg
Andreas Livbom
Gulhämpling 228
276
271
271
267
265
2008-06-14
-
2008-06-19
Per Sandberg
Peter Nilsson
Ingrid Sandahl
Roger Söderström
Johan Gelting
Busksångare 268
255
230
255
245
2008-06-14 Sven-Erik Sundberg
Staffan Sundin
Torbjörn Bergman
Andreas Livbom
Peter Nilsson
Ingrid Sandahl
Biätare 272
272
268
264
254
229
2008-06-21 Mats Karström Kornknarr 220
2008-06-22
-
2008-06-23
Mats Karström
Sven-Erik Sundberg
Thorbjörn Bergman
Per Sandberg
Sommargylling 221
273
269
269
2008-07-08 Lars Berggren
Mats Bergqvist
Ulf P Eriksson
Roger Söderström
Sven-Erik Sundberg
Staffan Sundin
Torbjörn Bergman
Peter Nilsson
Rosenstare 230
266
264
256
274
273
270
256
(Gamla uppd.) Mats Karström Ejder
Härfågel
222
223
2008-09-20 Andreas Livbom Sibirisk piplärka 266
2008-09-27 Lars Sandberg Skärsnäppa 277
2008-10-06 Sven-Erik Sundberg Kungsfågelsångare 275
2008-11-18
-
2008-11-19

Andreas Livbom
Johan Gelting
Jan-Olov Johansson

Vitryggig hackspett 267
246
226

Skicka uppdateringar till Jan-Olov Johansson.

ALm = Andreas Livbom, Luleå
HSt = Herman Sundqvist, Avan
SSn = Staffan Sundin, Piteå
ISl = Ingrid Sandahl, Kiruna
SLg = Stig Lundberg, Luleå
JAn = Jan Andersson, Boden
SES = Sven-Erik Sundberg, Piteå
JHn = Jan Henriksson, Västervik
TPn = Tony Persson,Luleå
JGg = Johan Gelting, Luleå
TBn = Torbjörn Bergman, Piteå
JOJ = Jan-Olov Johansson
TCn = Tomas Carlsson, Piteå
KPn = Kurt Persson, Luleå
TGn = Tord Gustafsson, Luleå
LBn = Lars Berggren, Boden
UEn = Ulf P Eriksson, Luleå
LGn = Lars Gustafsson, Boden
LHo = Lars Harnemo, Luleå
LSg = Lars Sandberg, Piteå
MBt = Mats Bergquist, Boden
MKm = Mats Karström, Vuollerim
OLg = Oskar Lindberg, Helsingborg
PNn = Peter Nilsson, Piteå
PSg = Per Sandberg, Piteå
 
RSm = Roger Söderström, Boden